únor 2018:

Dílčí restaurování Krýzových jesliček (174 figurek a architektur),
firma Zdeňka Skořepová - za cenu 119.000 Kč vč. DPH.

březen 2018:

Restaurování části mechanického Krýzova betlému,
firma Zdena Skořepová - za cenu 270.000 Kč vč. DPH.

květen 2018:

Restaurování sbírkových předmětů,
firma Hana Šťouračová - za cenu 144.000 Kč vč. DPH.

červen 2018:

Digitalizace dokumentů v rámci programu VISK 6,
firma AIP Beroun - za cenu 188.011 Kč vč. DPH.

září 2018:

Skenování a 3D tisk uměleckého díla - sochy,
firma PETMAT - za cenu 249.250 Kč vč. DPH.

listopad 2018:

Pultové vitríny pro výstavní účely,
firma Bláha ús - za cenu 248.050 Kč vč. DPH.

listopad 2018:

Pořízení nového serveru,
firma IT-JH - za cenu 153.763 Kč vč. DPH.