Dotační program Jihočeského kraje pro rok 2019

Kulturní dědictví

Krýzovy jesličky - rč. 457-01-09/2019

Dotační program se týká vybraného souboru Jesličkových figurek, krajiny a architektury ze světově unikátního betlému zapsaného v Guinnessově knize rekordů. Jedná se o třetí fázi z několikaletého restaurování, kdy bude v průběhu roku 2019 zrestaurováno celkem 350 součástí mechanického betlému spolu s podpůrnými prvky a mechanismem.

Výše dotace: 69.000,- Kč