Název:   Muzeum Jindřichohradecka

Právní forma:   příspěvková organizace Jihočeského kraje

Sídlo:   Balbínovo náměstí 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec

Statutární zástupce:   Ing. Martina Machartová, ředitelka muzea 

IČO:   00070971

DIČ:   CZ00070971

Datová schránka ředitel:   4n3izr

Datová schránka ekonomka:   ka2k6bn

Zápis v obchodním rejstříku:   01.01.2003 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka Pr 431