Datum: 
21. 10. 2022
Cílem společného česko - rakouského projektu „Kulinářské dědictví ATCZ288“, který je spolufinancován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, bylo postihnout na lince Čechy – Morava –Vídeň transfery kultury stravování v období let 1750 – 1918. V rámci projektu, na kterém se hlavní měrou podíleli odborníci z Österreichisches Gesellschafts - und Wirtschaftsmuseum ve Vídni, Universität Salzburg, Jihomoravského muzea ve Znojmě a Muzea Jindřichohradecka, se podařilo uspořádat výpravný almanach, vytvořit základy databáze kuchařských knih a vybraných receptů, zdigitalizovat významné ručně psané i  tištěné kuchařské knihy, připravit tři společné česko-rakouské výstavy ve Vídni, Znojmě a Jindřichově Hradci, vydat kuchařskou knihu a zpracovat desítky odborných rešerší a digitálních záznamů historických dokumentů o kultuře stravování a stolování v období od roku 1750 do první světové války na území Čech, Moravy a Vídně a provést výzkum pramenů o historickém vývoji vídeňské a česko-moravské kuchyně.
 
 
Datum: 
27. 11. 2020

KNIHOVNA MUZEA JINDŘICHOHRADECKA ROZŠIŘUJE ON-LINE SLUŽBY

Upozorňujeme všechny naše příznivce, uživatele a badatele na možnost online studia digitálních dokumentů, jejichž nabídka byla od jara značně rozšířena. Do digitální knihovny Kramerius přibyly tituly Jihočeská jednota, Jihočeská pravda, Listy Jindřichohradecka z let 2003-2006 nebo jihočeský Výběr. ZVLÁŠTĚ UPOZORŇUJEME NA VÝROČNÍ ZPRÁVY JINDŘICHOHRADECKÉHO GYMNÁZIA Z LET 1851-1948. V digitální knihovně Manuscriptorium přibylo dalších 15 svazků z našich sbírek, které byly digitalizovány v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR VISK 6. V době uzavření muzea zasílejte své dotazy na email behalova@mjh.cz

 

Cyklus výstav Život v Jindřichově Hradci na stránkách týdeníku Ohlas od Nežárky tvořily čtyři výstavy, které byly postupně připraveny v letech 2014-2019. Nyní Vám tři výstavy z tohoto cyklu zveřejňujeme online!