Život v Jindřichově Hradci v letech 1871-1942 na stránkách týdeníku Ohlas od Nežárky

Cyklus výstav

 

Digitální výstavy:

První světová válka

První republika

Tragická léta 1939-1942

 

V letech 2014-2019 připravilo Muzeum Jindřichohradecka cyklus výstav Život v Jindřichově Hradci na stránkách týdeníku Ohlas od Nežárky. Jejím cílem je přiblížit  zájemcům o historii prostřednictvím fotografií, dobových dokumentů a především původních zpráv z Ohlasu od Nežárky dějinné události konce 19. století a první poloviny 20. století, proměny našeho města a život jeho obyvatel.

Úvodní výstava Na sklonku monarchie zachycuje období poslední čtvrtiny 19. století a počátek 20. století, navazuje na ni výstava První světová válka. Dějinné události vzniku samostatné Československé republiky a období trvání první republiky představuje výstava První republika a cyklus uzavírá výstava Tragická léta 1939-1942.

Týdeník Ohlas od Nežárky, který v Jindřichově Hradci vycházel od října 1871 do června 1942, patří se svými 72 vydanými ročníky k nejdéle vycházejícím českým regionálním periodikům. Pro svůj všestranný obsah se stal živou kronikou města a dodnes zůstává cenným zdrojem informací pro studium historie a každodennosti regionu v tomto období. Redakce týdeníku sídlila v budově Landfrasovy tiskárny  na Balbínově náměstí a patřila tiskařské rodině Landfrasů. Tisk periodika zajišťoval tiskárně pravidelnou práci. V období, kdy byl majitelem knihtiskárny Vilém Antonín Landfras pracovali jako odpovědní redaktoři M. V. Vojta (1871-1877), M. Skalník (1878-1879), J. Potenz (1879 - 1881), Vilém Antonín Landfras (1881 - 1885), Josef Mikuláš Boleslavský (1885 - 1893). Od tohoto roku byl až do roku 1931 odpovědným redaktorem pozdější majitel tiskárny, syn Viléma Antonína, Vilém Bohumil Landfras. Po jeho smrti vedla redakci jeho žena Marie Landfrasová, která ji v roce 1940 pronajala Františku Pfauserovi.