Spolek vznikl již v roce 1924 původně jako soukromé sdružení přátel historie a památek Jindřichova Hradce, které se o tři roky později transformovalo v nepolitickou korporaci.

Klub historie letectví v Jindřichově Hradci vznikl v červenci roku 1990 jako samostatné zájmové sdružení. Hlavními tématy práce klubu je mapování letecké bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944 a dokumentace osudů čs. válečných letců na frontách II. světové války.

Počátkem roku 1995 byla založena jihočeská pobočka Českého sdružení přátel betlémů, která má sídlo v Jindřichově Hradci.