Spolek vznikl již v roce 1924 původně jako soukromé sdružení přátel historie a památek Jindřichova Hradce, které se o tři roky později transformovalo v nepolitickou korporaci.

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLKU PŘÁTEL STARÉHO JINDŘICHOVA HRADCE

Velkou novinkou, která má za cíl usnadnit distribuci informací členům spolku i popularizovat spolek pro širší veřejnost, jsou od roku 2021 nové internetové stránky www.pratelestarehohradce.cz a facebookový profil s názvem Spolek přátel starého Jindřichova Hradce.

Na obou těchto platformách lze nově nalézt nejen aktuality ze spolkového života, ale i další informace o aktuálním dění v oblasti jindřichohradecké historie a ochrany památek.

 

Klub historie letectví v Jindřichově Hradci vznikl v červenci roku 1990 jako samostatné zájmové sdružení. Hlavními tématy práce klubu je mapování letecké bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944 a dokumentace osudů čs. válečných letců na frontách II. světové války.

Počátkem roku 1995 byla založena jihočeská pobočka Českého sdružení přátel betlémů, která má sídlo v Jindřichově Hradci.