Spolek přátel starého Jindřichova Hradce

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLKU PŘÁTEL STARÉHO JINDŘICHOVA HRADCE

Velkou novinkou, která má za cíl usnadnit distribuci informací členům spolku i popularizovat spolek pro širší veřejnost, jsou od roku 2021 nové internetové stránky www.pratelestarehohradce.cz a facebookový profil s názvem Spolek přátel starého Jindřichova Hradce.

Na obou těchto platformách lze nově nalézt nejen aktuality ze spolkového života, ale i další informace o aktuálním dění v oblasti jindřichohradecké historie a ochrany památek.

 

Spolek vznikl již v roce 1924 původně jako soukromé sdružení přátel historie a památek Jindřichova Hradce, které se o tři roky později transformovalo v nepolitickou korporaci. Podle stanov, schválených zemskou politickou správou 12. 12. 1927, je účelem spolku: "Pečovati o ochranu historických, uměleckých, národopisných a přírodních památek, podporovati všestranné památkové instituce, zvlášť Městské muzeum v Jindřichově Hradci, buditi a šířiti zájem širší veřejnosti o uvedené památky a sdružovati rodáky, přátele a bývalé studenty k utvrzení jejich vztahu k Jindřichovu Hradci". Od samého vzniku tedy spolek úzce spolupracoval s jindřichohradeckým muzeem a plnil vlastně podobné úkoly jako tzv. muzejní spolky v jiných českých městech. Po určitém narušení vztahu obou organizací v 80. letech se po roce 1989 opět podařilo navázat na někdejší spolupráci, pracovníci muzea aktivně pracují v jeho výboru, sídlem spolku je jindřichohradecké muzeum. Spolek vydává každoročně výroční zprávu, jejíž součástí je vždy příloha se zajímavým příspěvkem k regionálním dějinám.

Výbor spolku:

Předseda: Mgr. Jan Mikeš, kastelán Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, mikes.jan@npu.cz, 606 795 806

Místopředseda: PhDr. Jaroslav Pikal. ředitel Muzea Jindřichohradecka, pikal@mjh.cz, 602 844 180

Jednatel: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D. historik, Ústav pro studium totalitních režimů Praha, libor.svoboda@ustrcr.cz, 737 284 548

Zapisovatelka: Mgr. Věra Kubátová, vedoucí oddělení knihovny, VŠE Praha, Fakulta managementu J. Hradec, vera.kubatova@vse.cz, 728 928 077

Pokladní: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., odborná knihovnice, Muzeum Jindřichohradecka, behalova@mjh.cz, 602 218 508

Člen výboru: Mgr. Petr Šulc, ředitel ZŠ a MŠ Deštná, reditel@zs-destna.cz, 602 959 505