Datum: 
11. 3. 2024

V pondělí 11. března 2024 se bude v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici konat od 18.00 hodin přednáška PhDr. Pavla Holuba Ph.D. nazvaná Svatební smlouvy - nevyužitý historický pramen poznávání každodennosti na Jindřichohradecku. Srdečně vás zveme.  Od 17.00 hodin bude otevřena pokladna spolku, kdy budete moci vstoupit do spolku nebo prodloužit své členství.

Datum: 
12. 2. 2024

V pondělí 12. února 2024 se bude v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici konat od 17.30 hodin volební valná hromada Spolku přátel starého Jindřichova Hradce.

Přednášku Sto let Spolku přátel starého Jindřichova Hradce přednese předseda spolku Mgr. Jan Mikeš. Posluchačům přiblíží významné historické události i osobnosti v dějinách spolku, připomene aktivní účast spolku na ochraně ohrožených památek nebo uskutečněné zajímavé historické a vlastivědné přednášky a besedy. Srdečně vás zveme na setkání k 100. výročí existence Spolku přátel starého Jindřichova Hradce.

Od 17.00 hodin bude otevřena pokladna spolku, kdy budete moci vstoupit do spolku nebo prodloužit své členství.

Datum: 
3. 3. 2024

Muzeum Jindřichohradecka zahájí Rok české hudby 2024 Česko-japonským koncertem

Unikátní příležitost vyslechnout skladby nejvýznamnějších českých autorů v podání japonských hudebnic se naskytne všem příznivcům hudby v Jindřichově Hradci v neděli 3. března 2024. Muzeum Jindřichohradecka navštíví klavíristka Yukiko Sawa, na flétnu ji doprovodí Yuri Oshida. Interpretky přednesou skladby českých mistrů Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka, Josefa Suka a Bedřicha Smetany. Právě letos si připomínáme 200 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů, jehož osudy jsou spjaty také s městem Jindřichův Hradec. Bedřich Smetana zde pobýval se svými rodiči v letech 1831-1835 a složil zde také svou první skladbu, kvapík D dur. Skladby českých mistrů doplní Yukiko Sawa a Yuri Oshida interpretací japonských lidových písní a skladeb japonského skladatele Hikaru Hayashi.

Koncert se koná v neděli 3. března 2024 od 17.00 hodin v barokní kapli v areálu minoritského kláštera u kostela sv. Jana Křtitele.

Vstupné 150 Kč, vstupenky si můžete zakoupit online.

 

Datum: 
26. 1. 2024

Srdečně Vás zveme na první letošní akci Klubu historie letectví Jindřichův Hradec - přednášku historika Mgr. Vladislav Buriana, Radka Nováka a dalších členů KHL Jindřichův Hradec To nejlepší z činnosti Klubu historie letectví v roce 2023, která se uskuteční v konferenčním sále v pátek 26. ledna 2024 od 18.00 hodin.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Datum: 
8. 1. 2024

Srdečně Vás zveme na tradiční lednové setkání a debatu se starostou a vedením města, který pořádá Spolek přátel starého Jindřichova Hradce v pondělí 8. ledna 2024 od 18.00 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. Můžete se těšit na prezentaci uskutečněných i plánovaných městských projektů, ale také klást otázky k tématům, které Vás zajímají. Pokladna spolku bude otevřena od 17 hodin.

Bližší informace na Spolek přátel starého Jindřichova Hradce.

Datum: 
1. 1. 2024

BETLÉMY MUZEA JINDŘICHOHRADECKA NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ BETLÉMŮ VE VATIKÁNU

Bazilika sv. Petra ve Vatikánu každoročně pořádá výstavu „100 presepi in Vaticano“ (100 betlémů ve Vatikánu), která prezentuje 100 vybraných betlémů z celého světa. V závěru minulého roku bylo naše muzeum osloveno Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci ve Vatikánu s prosbou o zapojení se do této významné aktivity s cílem prezentovat jihočeskou kulturu. Nabídka nás potěšila a vytipovali jsme několik zajímavých betlémů z naší bohaté sbírky. Po napjatém očekávání byly nakonec vatikánskou komisí vybrány hned dva velmi reprezentativní dřevěné řezané betlémy. Jeden je dílem známého jindřichohradeckého řezbáře Romana Galka a druhý Jiřího Bürgra z Nových Homolí u Českých Budějovic.

Datum: 
15. 11. 2023

Ve středu 15. listopadu 2023 byla v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici slavnostně pokřtěna nová publikace Jindřichův Hradec město příběhů, od 16. listopadu si ji můžete zakoupit v jindřichohradeckém Městském informačním centru.

Datum: 
2. 12. 2023

Srdečně Vás zveme na letošní 8. ročník festivalu betlémů JINoHRÁtky, který se bude konat tradičně o prvním adventním víkendu.

Hlavním dnem JINoHRÁtek bude sobota 2. 12. 2023 od 9.00 do 16.00 hodin v minoritském klášteře a kostele sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici.

Kromě vystoupení dětského pěveckého sboru Nova Domus a Novadomáček pod vedením Mgr. Ivany Písařové Vás čekají již tradiční vánoční dílničky, betlemáři, vánoční trhy s výrobky klientů chráněných dílen, oplatkáři, řezbáři a hlavně moc pěkné loutkové divadelní představení tentokrát v podání Víta Marčíka jr. Vánoční příběh.

V křížové chodbě minoritského kláštera budete moci zhlédnout výstavu betlémů jindřichohradeckých škol v rámci soutěže "O nejkrásnější betlém" a v kostele sv. Jana Křtitele VI. ročník mezinárodní výstavy betlémů Nožík Tomáše Krýzy. 

Datum: 
11. 12. 2023

Srdečně Vás zveme na přednášku Spolku přátel starého Jindřichova Hradce v pondělí 11. prosince 2023 od 18.00 hodin do konferenčního sálu muzea ve Štítného ulici. Přednášku na téma Jindřichohradečané na cestách připravila PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. Pokladna spolku bude otevřena od 17.00 hodin.

Bližší informace na Spolek přátel starého Jindřichova Hradce.

Datum: 
19. 12. 2023

Srdečně Vás zveme na vánoční koncert pěveckého sboru Smetana v úterý 19. prosince od 19.00 hodin do kostela sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici. Na programu je Česká mše vánoční "Hej Mistře!" Jakuba Jana Ryby.

Vstupné dobrovolné.

Všichni jste srdečně zváni!

Stránky