KLUB HISTORIE LETECTVÍ

Klub historie letectví v Jindřichově Hradci vznikl v červenci roku 1990 jako samostatné zájmové sdružení. Hlavními tématy práce klubu je mapování letecké bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944 a dokumentace osudů čs. válečných letců na frontách II. světové války. Klub doposud připravil přes sto šedesát přednášek a besed v Jindřichově Hradci, ale i v řadě míst České republiky, dále dvě desítky autorských či spoluautorských výstav. Vzniklo více než dvěstěpadesát leteckých a vojenských novinových článků, také několik studií a příspěvků do sborníků na odborných seminářích, desítky reportáží pro Český rozhlas, tři pro Objektiv České televize, ale i pro řadu dalších médií. Za největší úspěchy lze považovat vytvoření tradice “Setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci”, kterých se během dosavadních patnácti ročníků zúčastnilo téměř šest desítek osobností válečného nebe z České republiky i ze zahraničí. Klub absolvoval třináct zahraničních expedic po stopách osudů čs. válečných letců z období 1939 - 1945 na území Evropy, v roce 2000 vytvořil a slavnostně odhalil na nábřeží L. Stehny v Jindřichově Hradci Památníku letců v Jindřichově Hradci, v srpnu 2009 pak slavnostně otevřel Letecké muzeum v Deštné. V současné době probíhají přípravy vzniku expozice bitvy nad Jindřichohradeckem v Muzeu Jindřichohradecka.


Kontaktní osoba:
Mgr. Vladislav Burian (předseda)
Muzeum Jindřichohradecka
384 363 661