Datum: 
21. 10. 2022
Cílem společného česko - rakouského projektu „Kulinářské dědictví ATCZ288“, který je spolufinancován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, bylo postihnout na lince Čechy – Morava –Vídeň transfery kultury stravování v období let 1750 – 1918. V rámci projektu, na kterém se hlavní měrou podíleli odborníci z Österreichisches Gesellschafts - und Wirtschaftsmuseum ve Vídni, Universität Salzburg, Jihomoravského muzea ve Znojmě a Muzea Jindřichohradecka, se podařilo uspořádat výpravný almanach, vytvořit základy databáze kuchařských knih a vybraných receptů, zdigitalizovat významné ručně psané i  tištěné kuchařské knihy, připravit tři společné česko-rakouské výstavy ve Vídni, Znojmě a Jindřichově Hradci, vydat kuchařskou knihu a zpracovat desítky odborných rešerší a digitálních záznamů historických dokumentů o kultuře stravování a stolování v období od roku 1750 do první světové války na území Čech, Moravy a Vídně a provést výzkum pramenů o historickém vývoji vídeňské a česko-moravské kuchyně.
 
Ziel des tschechisch-österreichischen Gemeinschaftsprojekts „Kulinarisches Erbe ATCZ288“, das im Rahmen des Programms INTERREG V-A Österreich – Tschechien kofinanziert wird, war es, den Kulturtransfer in der Ernährung Böhmen – Mähren – Wien im Zeitraum 1750 – 1918 zu beleuchten. Im Rahmen des Projekts, an dem Experten des Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums in Wien, der Universität Salzburg, des Südmährischen Landes Museums in Znojmo und des Museums Jindřichův Hradec maßgeblich beteiligt waren, gelang es, einen historischen Rezeptalmanach zu verfassen, eine Datenbank mit ausgewählten Rezepten zu befüllen, wichtige handschriftliche und gedruckte Kochbücher zu digitalisieren, drei tschechisch-österreichische Gemeinschaftsausstellungen in Wien, Znojmo und Jindřichův Hradec vorzubereiten, ein Kochbuch herauszugeben und historische Dokumente zur Entwicklung der Wiener und tschechisch-mährischen Küche in der Zeit von 1750 bis zum Ersten Weltkrieg zu analysieren.


Digitální kopie kuchařek jsou zpřístupněny v digitální knihovně Muzea Jindřichohradecka Kramerius.

Seznam digitalizovaných kuchařských knih k dispozici zde.

VÝSTAVA ŠTRÚDL, CVÍBOCH, BUCHTEL A DALKEN KE ZHLÉDNUTÍ NÍŽE: