SOUPIS KUCHAŘSKÝCH KNIH A PŘÍRUČEK PRO DOMÁCNOST digitalizovaných v rámci projektu Kulinářské dědictví/Kulinarisches Erbe ATCZ288 - ATCZ kulinarisch INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Soubor digitalizovaných kuchařských knih a příruček pro domácnost a hospodářství obsahujících recepty je datován do období 18. - 20. století. Vybrané tituly jsou součástí Sbírky Muzea Jindřichohradecka (fondy: Jindřichohradecké tisky, Kramářské tisky, Regionální literatura, Rukopisy a Tisky do roku 1900). Z regionálního hlediska jsou zajímavé tituly tištěné v jindřichohradecké Landfrasově tiskárně a knihy pocházející z domácností v jihovýchodních Čechách. Soubor reflektuje též českoněmeckou jazykovou oblast regionu Jindřichohradecka, který se nachází na pomezí Čech, Moravy a Rakouska. 

1.

Behrens, Martha, Kochbuch.
Rukopis, 2. polovina 19. století.
Sbírka MJH, RK 493

2. Česká kuchařská kniha.
Rukopis, 1843.
Sbírka MJH, RK 25
3. Dorizio, Sybilla, Moge Skrz čtyrydceti Lété wykonáwánj známá Kuchařská Knjha pro welké a menssý Tabule.
Brno, Olomouc, Jan Jiří Gastl, kolem roku 1800.
Sbírka MJH, S 336
4. Dorn, Anna, Neuestes Wiener Universal-Kochbuch.
Vídeň, F. Tendler, 1845.
Sbírka MJH, S 2545
5. Kuperius, Antonín, Nowá wýborná Knižka Kuchařská.
Jindřichův Hradec, J. A. Landfras, 1821.
Sbírka MJH, JK 799
6.

Kuperius, Antonín, Nowá wýborná Knjžka Kuchařská.
Rukopis, Jindřichův Hradec, J. A. Landfras, 1821.
Sbírka MJH, RK 585

7. Magdeburgsches Kochbuch.
Magdeburg, Johann Adam Creutz, 1798.
Sbírka MJH, S 475
8. Natalová, Mariana, Schopná kuchařka pro malé dívky.
Rukopis, Jindřichův Hradec, 50. léta 19. století.
Sbírka MJH, RK 279
9. Natalová, Mariana, Výborná kuchařka pro dívky.
Rukopis, Jindřichův Hradec, A. Landfras a syn, 1858-1864.
Sbírka MJH, RK 272
10. Německá kuchařská kniha.
Rukopis, 1840.
Sbírka MJH, RK 147
11. Německý herbář.
Rukopis, přelom 18. a 19. století.
Sbírka MJH, RK 9
12. Nešpor, Jan, O potravách se stanoviska chemického.
Jindřichův Hradec, Jan Nešpor, 1869.
Sbírka MJH, JK 1978
13. Neues Wienerisches Kochbuch.
Vídeň, Anton Pichler, 1807.
Sbírka MJH, S 1122
14. Neuestes, treffliches Kochbuch.
Jindřichův Hradec, A. J. Landfras a syn, 1858-1864.
Sbírka MJH, JK 9
15. Pacovský Václav, Auplné Vměnj Kuchařské.
Jindřichův Hradec, J. A. Landfras, 1827
Sbírka MJH, JK 900
 
16. Pacovský, Václav, Auplné Uměnj Kuchařské.
Tábor, A. J. Landfras, 1844.
Sbírka MJH, JK 614
17. Pacovský, Václav, Kuchařka česká.
Jindřichův Hradec, A. Landfras syn, po 1864.
Sbírka MJH, JK 3156
18. Praktická zábavná příručka pro české hospodyně.
Jindřichův Hradec, Mikuláš Khek, po 1916.
Sbírka MJH, JN 412
19. Rettigová, Magdalena Dobromila, Domácý Kuchařka.
Hradec Králové, Praha, Jan Hostivít Pospíšil, 1837.
Sbírka MJH, S 2149
20. Rettigová, Magdalena Dobromila, Domácí kuchařka.
Hradec Králové, Jan Hostivít Pospíšil, 1853.
Sbírka MJH, S 2350
21. Rettigová, Magdalena Dobromila, Hausköchin.
Praha, Jaroslav Pospíšil, 1877.
Sbírka MJH, S 3000
22. Rettigová, Magdalena Dobromila, Chudobičky.
Hradec Králové, Jan Hostivít Pospíšil, 1847.
Sbírka MJH, S 2320
23. Rettigová, Magdalena Dobromila, Věneček pro dcerky vlastenecké, I.
Rukopis, Hradec Králové, 1825.
Sbírka MJH, RK 156
24. Rettigová, Magdalena Dobromila, Věneček pro dcerky vlastenecké, II.
Rukopis, Hradec Králové, 1825.
Sbírka MJH, RK 169
25. Rosenmüller, Anna, Die praktische Köchin.
Jindřichův Hradec, Tábor, A. J. Landfras, 1855.
Sbírka MJH, JK 2980
26. Rukopisná kuchařka z pozůstalosti rodiny Marie Teinitzerové.
Rukopis, 1. polovina 20. století.
Sbírka MJH, RK 573
27. Rukopisná kuchařka z pozůstalosti rodiny Marie Teinitzerové.
Rukopis, 1. polovina 20. století.
Sbírka MJH, RK 574
28. Rukopisná kuchařka z pozůstalosti rodiny Marie Teinitzerové.
Rukopis, 1. polovina 20. století.
Sbírka MJH, RK 575
29. Rukopisná kuchařka z pozůstalosti rodiny Marie Teinitzerové.
Rukopis, 1. polovina 20. století.
Sbírka MJH, RK 576
30. Rukopisná kuchařka z pozůstalosti rodiny Marie Teinitzerové.
Rukopis, 1909.
Sbírka MJH, RK 577
31. Rukopisná kuchařka z pozůstalosti rodiny Marie Teinitzerové.
Rukopis, 1930.
Sbírka MJH, RK 597
32. Vollständiges Kochbuch.
Jindřichův Hradec, J. A. Landfras, 1827.
Sbírka MJH, JK 1908
33. Wienerisches bewährtes Kochbuch in sechs Absätzen.
Vídeň, Josef Gerold, 1801.
Sbírka MJH, S 2554
34. Wienerisches Kochbuch.
Bez titulního listu, kolem roku 1800.
Sbírka MJH, S 3001
35. Wyborná Pražská kuchařská kniha pro panj, děwčata, a služebné djwky.
Praha, Martin Neureytr, 1805.
Sbírka MJH, S 986
36. Bohabogná Kuchařka.
Tábor, Jindřichův Hradec, A. J. Landfras, 1841.
Sbírka MJH, JK 3643, přív. č. 1
37. Bohabojná kuchařka.
Jindřichův Hradec, A. J. Landfras a syn, 1862.
Sbírka MJH, JK 615
38. Der praktische Haus=Thierarzt.
Jindřichův Hradec, A. J. Landfras, 1851.
Sbírka MJH, JK 880
39. Der praktische Haus-Thierarzt.
Jindřichův Hradec, A. J. Landfras a syn, 1858-1864.
Sbírka MJH, JK 401
40. Herbář, aneb wýborné Lékařstwj.
Praha, Václav Šleret, 1804.
Sbírka MJH, S 2559
41. Čelednj Wůdce.
Tábor, Jindřichův Hradec, A. J. Landfras, 1834.
Sbírka MJH, JK 3150
42. Hájek, Josef, Učitel bylin.
Rukopis, 1806.
Sbírka MJH, RK 3
43. Charvát, Jan J., Domácí koňohojič.
Rukopis, 1. polovina 19. století.
Sbírka MJH, RK 395
44. Kalendář paní a dívek českých na rok 1911.
Praha, F. B. Batovec, 1911.
Knihovna MJH, KNI 6600
45. Losenický, Emanuel, Venkovská domácnost.
Praha, Žikeš, 1948.
Knihovna MJH, KNI 4877
46. Nová píseň Pražská kuchařka.
Příbram, Eug. Peterson, tisk Jindřichův Hradec, A. Landfras Syn, po roce 1864.
Sbírka MJH, K 3071
47. Procházka, Josef, Nejlacinější domácí lékař v tobolce.
Rukopis, Jindřichův Hradec, 40. léta 19. století.
Sbírka MJH, RK 345
48. Procházka, Josef, Malý a nejlacinějssí domácí lékař. 3. vydání.
Jindřichův Hradec, A. J. Landfras a syn, 1858-1864.
Sbírka MJH, JK 2309
49. Procházka, Josef, Nejlacinější domácí lékař v tobolce. 4. vydání.
Jindřichův Hradec, Tábor, 1858-1864.
Sbírka MJH, JK 2985