KRAMERIUS ON-LINE 

Digitální knihovna Muzea Jindřichohradecka

Obsahuje tituly z digitální knihovny Muzea Jindřichohradecka. Zde můžete prohlížet soubory, jejichž online zobrazení umožňuje autorský zákon. Všechny dokumenty bez omezení je možné studovat v badatelně Muzea Jindřichohradecka.

 

MANUSCRIPTORIUM

Výběr titulů knihovny Muzea Jindřichohradecka zpřístupněných v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Obsahuje rukopisy, inkunábule a raně novověké tisky či listiny včetně dokumentů ze sbírek našeho muzea digitalizovaných v rámci programu VISK 6.