leden 2017:

Dílčí restaurování Krýzových jesliček (350 figurek a architektur),
firma Zdeňka Skořepová - za cenu 250.000 Kč vč. DPH.

duben 2017:

Restaurování textilu fondu národopis a militária,
firma Hana Šťouračová za cenu 101.000 Kč vč. DPH