leden 2019:

Osvětlení Krýzových jesliček,
firma TZ-Mont - za cenu 124.804 Kč bez DPH.

březen 2018:

Restaurování části mechanického Krýzova betlému,
firma Zdena Skořepová - za cenu 270.000 Kč vč. DPH.

květen 2019:

Restaurování měšťanského oděvního textilu,
firma Hana Šťouračová - za cenu 148.000 Kč vč. DPH.

červen 2019:

Digitalizace dokumentů v rámci programu VISK 6,
firma AIP Beroun - za cenu 198.971 Kč vč. DPH.