leden 2019:

Osvětlení Krýzových jesliček, vítězná firma TZ-Mont, cena 124.804 Kč bez DPH.

březen 2019:

Restaurování tyrolské části Krýzových jesliček, vítězná firma Zdena Skořepová, cena 270.000 Kč vč. DPH.

květen 2019:

Restaurování měšťanského oděvního textilu, vítězná firma Hana Šťouračová, cena 148.000 Kč vč. DPH.

červen 2019:

Digitalizace dokumentů v rámci programu VISK 6, vítězná firma AIP Beroun, cena 198.971 Kč vč. DPH.

zaří 2019:

Realizace uměleckého díla Jinohrátky 2019, vítězná firma Mag. Arch. Jakub Klaška, cena 200.000 Kč vč. DPH.

listopad 2019:

Restaurování černínské rodové galerie, vítězná firma akademický malíř Tomáš Lahoda, cena 240.000 Kč vč. DPH.

prosinec 2019:

Nákup výstavních panelů pro výstavní síň muzea, vítězná firma Dytec, s.r.o., cena 275.298,23 Kč vč. DPH.