Datum: 
3. 4. 2023

Interaktivní edukační program nabízí žákům a studentům jedinečnou možnost seznámit se s předhusitskou střední Evropou, osvojí si poznatky z období vlády posledních Lucemburků.  Při programu je využíván archeologický muzejní kufřík, který ukrývá repliky nástrojů, zbraní, předmětů denní potřeby a oděvů charakterizujících období vlády posledních Lucemburků. Všechny předměty si žáci a studenti mohou reálně vyzkoušet, osahat. Program je určen pro 1. a 2. stupeň základních škol a střední školy. Program doplňuje prezentace a pracovní listy.

Při programu se žáci seznámí:

 • s každodenností konce 14. století
 • se způsoby středověké řemeslné výroby a hospodařením
 • s historickými prameny
 • s méně známými událostmi regionální i středoevropské povahy
 • s aktuálními archeologickými poznatky

...a mnoho dalších zajímavostí.

Datum: 
12. 5. 2023

Součástí tohoto oblíbeného programu je komentovaná prohlídka muzejní knihovny, prohlídka unikátních původních tisků J. A. Komenského ze sbírek našeho muzea např. dvou cenných vydání Janua lingvarum reserata (Dvéře jazyků otevřené) tištěných v Praze v roce 1667 a 1669, vídeňské vydání díla Orbis sensualium pictus (Svět vnímatelných věcí v obrazech) z roku 1778 atd.

Hodinový program seznámí účastníky nejen s osobností J. A. Komenského, ale i s knihovnou Muzea Jindřichohradecka, s postupem restaurování a ochrany tisků, s možnostmi digitálního přístupu do muzejní knihovny.

Program je obohacen o pracovní listy pro samostatnou práci žáků a studentů s nově nabytými informacemi, o práci s interaktivní tabulí a o výtvarný koutek, kde si žáci a studenti mohou vyzkoušet tehdejší psací pomůcky (husí brk, břidlicovou tabulku…). Na závěr studenty čeká i malé překvapení.

Na všechny programy je nutné se předem objednat mailem machartova@mjh.cz nebo telefonicky 702 208 639, 384 363 661. 

 

Datum: 
1. 9. 2023

Zábavný edukační program určený pro žáky mateřských škol a 1. stupně základních škol. Program přiblíží dochované i téměř zapomenuté lidové zvyky a tradice zábavným, interaktivním způsobem.

Místo konání: výstavní sál ve Štítného ul. 124/I., Jindřichův Hradec

Trvání programu: 60 minut

Co vás čeká:

 • Společně s dětmi se vydáme na nezapomenutelnou cestu do světa tradičních lidových zvyků a tradic z jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a Dolního Rakouska.
 • Skrze hravé interaktivní aktivity, hry a příběhy se děti seznámí s dochovanými zvyky a tradičními zvykoslovnými předměty.
 • Budou mít možnost blíže poznat rozmanité slavnosti a tradice, jako jsou Velikonoce, čarodějnice, máje, poutě, advent, Vánoce, masopust a mnoho dalších.
 • Zjistí, jak se slaví dožínky, Barborky, Lucky, klibny a další již téměř zapomenuté, ale stále živé zvyky.

Cena:

 • Vstupné: 20 Kč na žáka
 • Pedagogický doprovod: ZDARMA

 

Datum: 
2. 10. 2023 - 9. 10. 2023

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na tradiční říjnový Týden knihoven tentokrát na téma "V zámku a podzámčí"

Program pro žáky základních a studenty středních škol
Kdy: 2.-9. října 2023
Kde: Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 124/I.

 

Datum: 
13. 9. 2023

Programy jsou určeny zejména pro žáky 4. – 9. ročníků základních škol a studenty víceletých gymnázií.

Datum: 
20. 10. 2023

S potěšením Vás zveme k účasti v naší nové soutěži pro školy, která vyzdvihuje umělecký potenciál a duchovní hodnoty Vánoc prostřednictvím vytváření tradičních vánočních betlémů. Připojte se k naší soutěži „O nejkrásnější betlém“.

Betlémy se stanou v adventním čase ozdobou křížové chodby minoritského kláštera ve Štítného ulici.

Vyhlášení vítězů proběhne 8. ledna 2024.