Datum: 
3. 4. 2023

Interaktivní edukační program nabízí žákům a studentům jedinečnou možnost seznámit se s předhusitskou střední Evropou, osvojí si poznatky z období vlády posledních Lucemburků.  Při programu je využíván archeologický muzejní kufřík, který ukrývá repliky nástrojů, zbraní, předmětů denní potřeby a oděvů charakterizujících období vlády posledních Lucemburků. Všechny předměty si žáci a studenti mohou reálně vyzkoušet, osahat. Program je určen pro 1. a 2. stupeň základních škol a střední školy. Program doplňuje prezentace a pracovní listy.

Při programu se žáci seznámí:

  • s každodenností konce 14. století
  • se způsoby středověké řemeslné výroby a hospodařením
  • s historickými prameny
  • s méně známými událostmi regionální i středoevropské povahy
  • s aktuálními archeologickými poznatky

...a mnoho dalších zajímavostí.

Datum: 
12. 5. 2023

Součástí tohoto oblíbeného programu je komentovaná prohlídka muzejní knihovny, prohlídka unikátních původních tisků J. A. Komenského ze sbírek našeho muzea např. dvou cenných vydání Janua lingvarum reserata (Dvéře jazyků otevřené) tištěných v Praze v roce 1667 a 1669, vídeňské vydání díla Orbis sensualium pictus (Svět vnímatelných věcí v obrazech) z roku 1778 atd.

Hodinový program seznámí účastníky nejen s osobností J. A. Komenského, ale i s knihovnou Muzea Jindřichohradecka, s postupem restaurování a ochrany tisků, s možnostmi digitálního přístupu do muzejní knihovny.

Program je obohacen o pracovní listy pro samostatnou práci žáků a studentů s nově nabytými informacemi, o práci s interaktivní tabulí a o výtvarný koutek, kde si žáci a studenti mohou vyzkoušet tehdejší psací pomůcky (husí brk, břidlicovou tabulku…). Na závěr studenty čeká i malé překvapení.

Na všechny programy je nutné se předem objednat mailem machartova@mjh.cz nebo telefonicky 702 208 639, 384 363 661. 

 

Datum: 
15. 9. 2022

Programy jsou určeny zejména pro žáky 4. – 9. ročníků základních škol a studenty víceletých gymnázií.