Datum: 
13. 9. 2023

Rádi bychom Vám nabídli nové interaktivní edukační programy pro školní rok 2022/2023.

Programy jsou určeny zejména pro žáky 4. – 9. ročníků základních škol a studenty víceletých gymnázií.

Nejzajímavější novinkou je bezpochyby nový edukační program k části období pravěku -  „Život v době kamenné - lovci a sběrači“ a „Život v době kamenné - první zemědělci". Součástí programu je i práce se dvěma archeologickými muzejními kufříky, které nabízí žákům a studentům jedinečnou možnost seznámit se s daným obdobím pomocí kopií pravěkých nástrojů, šperků či zbraní charakterizujících příslušné období. Zajímavým doplňkem programu je i komentovaná prohlídka minivýstavy Stopy pravěku Jindřichohradecka, která je až do 3. září k vidění v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici.

Mezi žáky a studenty nejvíce oblíbené patří edukační program „Život v době lucemburské - střední Evropa předhusitská“. Součástí programu je nejen poutavá prezentace, pracovní listy, práce s interaktivní tabulí, ale rovněž i archeologický muzejní kufřík, který ukrývá repliky nástrojů, zbraní, předmětů denní potřeby a oděvů charakterizujících období vlády posledních Lucemburků. Všechny předměty si žáci a studenti mohou reálně vyzkoušet, osahat.

Kromě stálých edukačních programů věnovaných Landfrasově tiskárně, kostelu sv. Jana Křtitele i nadále probíhá edukační program J. A. Komenský ve sbírkách muzea či hravý program, zejména pro mateřské školy, provázející výstavu Šerka, šáší, měchura - to je naše kultura. 

Na všechny programy je nutné se předem objednat mailem machartova@mjh.cz nebo telefonicky 702 208 639, 384 363 661.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!