Datum: 
12. 5. 2023

Program doplňuje prezentace, pracovní listy a práce s interaktivní tabulí.

Cílová skupina: 4. - 9. ročník ZŠ, nižší stupeň víceletých gymnázií

Délka programu: 60 minut

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Výstupy: Žáci se blíže seznámí s osobností J. A.Komenského, důraz je kladen na jeho odkaz světové vzdělanosti, pedagogické a mravní zásady, důležitost celoživotního a systematického vzdělávání. Navštíví muzejní knihovnu a obeznámí se s možnostmi digitálního přístupu k jednotlivým tiskům. 

Cena programu: 20 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

Místo konání: Muzeum Jindřichohradecka, konferenční sál ve Štítného ulici 124/I., Jindřichův Hradec

Objednávka edukačního programu na e-mailu: machartova@mjh.cz