Datum: 
6. 7. 2024

Přijďte se zchladit do kostela sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici v Jindřichově Hradci. Začíná série letních koncertů. Krásné prostředí kostela s neuvěřitelnou atmosférou.
Koncert POBALTSKÉ ZRCADLENÍ 6. července 2024 v 18.00 hodin - 19. ROČNÍK JIHOČESKÉHO KOMORNÍHO FESTIVALU 2024.
Představí se estonská flétnistka Oksana Sinkova spolu s harfistkou Dominika Svozilová Ťuková a violistkou Kristina Fialová a společně Vám představí díla F. A. Hoffmeistera, C. Saint-Saense, A. Pärta a C. Debussyho, jehož Sonáta pro flétnu, violu a harfu patří mezi nejkrásnější komorní skladby impresionismu.
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás.

 

Datum: 
5. 7. 2024

I o letošních letních prázdninách se můžete těšit na oblíbené noční komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele. V podmanivé noční atmosféře můžete zhlédnout nejen tajemstvím opředené nástěnné malby ze 14. století, ale rovněž i půdní prostory kostela, křížovou chodbu, Mikulášskou i Soukenickou kapli či barokní kapli Nanebevzetí Panny Marie.

Vstupenky za 150 Kč si můžete zakoupit online na vstupenky nebo na pokladně muzea ve Štítného ulici.

Datum: 
19. 6. 2024

Slavnostní koncert ke 40. výročí založení pěveckého sboru od 17.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.

Datum: 
10. 6. 2024

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka vás srdečně zvou na přednášku Šlechta a sport v raném novověku, kterou připravil Doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.  z Univerzity Pardubice.

Přednáška proběhne v pondělí 10. června 2024 v 18.00 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. Pokladna spolku bude otevřena od 17.00 hodin.

Datum: 
8. 6. 2024

Výstava Zdeňky Skořepové se zpočátku zaměří na kopie středověkých maleb a na zachycení zážitků z cest po světě, jmenovitě po Asii, ať už na desítkách kreseb a akvarelů, nebo na čtvercových malbách inspirovaných asijskou kulturou, náboženstvím či jejími obyvateli. Další obrazy se ubírají směrem do nitra autorky. Zobrazují její až fantaskní vnitřní světy, niterní prožitky a životní zkušenosti. V obrazech se často kloubí snové krajinné výjevy s figurálními motivy, objevuje se symbolika lidské sexuality, dále času nebo pomíjivosti. Neopomenutelným autorčiným výstupem se stala trojrozměrná díla, drobné mramorové sochy vytvořené přímo v italské Carraře. Kromě kamene používá ve velké míře také keramickou hmotu, ze které modeluje glazované i neglazované komponenty do svých obrazů, rozměrných mozaik či objektů, ve velkém realizovaných pro rodinný penzion Medvědí paseka.

Datum: 
24. 5. 2024

Muzeum Jindřichohradecka Vás opět po roce srdečně zve na 20. ročník oblíbeného Festivalu muzejních nocí. Letošní jindřichohradecká  „Smetanománie aneb muzejní noc s Bedřichem“ se bude konat v pátek 24. května od 17.00 do 21.00 hodin v areálu bývalého minoritského kláštera a kostela sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Datum: 
18. 5. 2024

Přijďte si s námi vyběhnout na nejvyšší vyhlídkovou věž v Jindřichově Hradci. V sobotu 18. května 2024 se uskuteční již 25. ročník závodu O putovní pohár ředitele Muzea Jindřichohradecka „Běž na věž“, který je součástí oslav mezinárodního Dne muzeí. Vítězem je úplně každý, kdo se závodů zúčastní a vyběhne či vyjde po točitém kamenném a následně dřevěném schodišti celkem 153 schodů na městskou věž až do výšky 33,5 metrů nad startem.

Rozpis kategorií závodů: dívky do 15 let; chlapci do 15 let; mládež - dívky do 25 let; mládež - chlapci do 25 let; dospělí - ženy nad 25 let; dospělí - muži nad 25 let; mladší senioři - ženy nad 35 let; mladší senioři - muži nad 35 let; starší senioři - ženy nad 45 let; starší senioři - muži nad 45 let; veteráni - ženy a muži nad 55 let.   

Nikdo ze závodníků neodejde s prázdnou. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží keramický pohár z děbolínské dílny Romany Hulíkové, absolutní vítěz získá na jeden rok putovní třicet pět centimetrů vysoký křišťálový pohár ředitele muzea. Každý účastník dostane po sestupu z věže diplom se svým dosaženým časem.

Sportu zdar!

Každý závodník se účastní akce na vlastní nebezpečí. 

 

Datum: 
13. 5. 2024

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka vás srdečně zvou na přednášku Šlechta a sport v raném novověku, kterou připravil Doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.  z Univerzity Pardubice.

Přednáška proběhne v pondělí 13. května 2024 v 18.00 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. Pokladna spolku bude otevřena od 17 hodin.

Datum: 
1. 5. 2024

Od 1. května 2024 bude v konferenčním sále v areálu kláštera minoritů instalována výstavka ke 200. výročí narození významného hudebního skladatele Bedřicha Smetany, které je ústředním tématem letošního celonárodního Roku české hudby 2024. Výstava akcentuje především pobyt malého Bedříška v Jindřichově Hradci (1831‒1835), představí návštěvníkům nejen jeho osobnost, ale též místa, která jej v našem městě výrazně ovlivnila. Připomenuta bude jeho první skladba kvapík D dur, která vznikla právě v Jindřichově Hradci, zdejší bohatý společenský život, jehož se Bedřichova rodina aktivně účastnila, ale též nešťastná událost, která ovlivnila pozdější Smetanovu ztrátu sluchu. Pozornost bude věnována také osobní návštěvě Bedřicha Smetany v Jindřichově Hradci v roce 1872 a ohlasům osobnosti v Jindřichově Hradci – dodnes existující pamětní desce, osudům Smetanova zátiší, uvedení Smetanových oper ve městě a zdejšímu pěveckému sboru, který nese jeho jméno. Výstava bude přístupna do 30. září 2024.

Datum: 
30. 4. 2024

Nový svazek VLASTIVĚDNÉHO SBORNÍKU DAČICKA, JINDŘICHOHRADECKA A TŘEBOŇSKA je pro zájemce k dispozici na pokladnách Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici a na Balbínově náměstí. Čtenáři mohou prostřednictvím příspěvků nahlédnout do historie našeho regionu. Cena výtisku je 120 Kč.

Datum: 
19. 4. 2024

Petr Běhoun v nedávné době získal studiem na VŠ titul bakaláře v oboru archeologie. Jako svoji odbornou práci si zvolil terénní nálezy mincí, včetně tří depotů nalezených v Rodinově u Kamenice nad Lipou, pouhých 24 km od Jindřichova Hradce. Srdečně Vás zveme v pátek 19. 4. 2024 v 18.00 hodin do konferenčního sálu Muzea Jindřichohradecka, kde Vám Bc. Běhoun představí výsledky své odborné práce. Během akce zároveň zazní informace o potřebné spolupráci archeologů s tzv. detektoráři. Vstup na akci je volný, přednáška bude v rozsahu cca 2 hodin. Těšíme se s Vámi na setkání! 

Datum: 
8. 4. 2024

V pondělí 8. dubna 2024 se bude v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici konat od 18.00 hodin přednáška prof. Mgr. Libora Jana, Ph.D. nazvaná Řád německých rytířů a komenda v Jindřichově Hradci. Srdečně vás zveme.  Od 17.00 hodin bude otevřena pokladna spolku.

Datum: 
6. 4. 2024

Na začátek letošní sezóny, od 6. dubna do 22. září, připravilo muzeum pro uměnímilovné návštěvníky zajímavou výstavu nazvanou Antonín Málek Forever. Jak její název i zvolený podtitul Z odkazu Antonína Málka (1937–2021) napovídá, je celá věnovaná významnému malíři a grafikovi, který ve své závěti odkázal Muzeu Jindřichohradecka neuvěřitelný soubor 20 maleb, 30 kreseb a grafik, soubor plakátů i část uměleckého archivu, včetně rozsáhlé fotodokumentace své tvorby. Výstava se bude věnovat Málkově figurální a portrétní tvorbě, krajinomalbě či scénografii v rozmezí let 1957 až 2015. Neopomenutelnou součástí výstavy bude i prezentace série novoročenek, se kterými Málek začínal již na počátku 70. let 20. století. Vernisáž proběhne v sobotu 6. dubna od 14.00 hodin v muzeu na Balbínově náměstí. Přijďte si společně zavzpomínat na Tondu Málka...

Datum: 
1. 4. 2024

Také v letošním roce se mohou návštěvníci od 1. dubna těšit na další výstavu z cyklu Město Jindřichův Hradec ve sbírce muzea. Tentokrát bude zaměřena na Nežárecké předměstí a jeho specifický vývoj, v němž po staletí převládal zemědělský a řemeslnický ráz v podobě hospodářských a panských dvorů, dílen koželuhů a jirchářů, soukeníků a dalších drobných řemeslníků. Malebnost celému předměstí dodával starobylý kostelík sv. Jakuba na návrší, k němuž stoupala od 16. století křížová cesta, obklopená později městským parkem. V průběhu 19. století začaly volný prostor mezi dvorci postupně zaplňovat obytné domky i honosné vily se zahradami, výletní restaurace, ale také průmyslové provozy, jako např. pivovar, lihovar či proslulý očkovací ústav. Vystaveny budou nejen fotografie, pohlednice, obrazy a plastiky, řemeslné nástroje či listinné materiály, ale například i model jezu na Nežárce a další trojrozměrné předměty. Výstava bude přístupná v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici od 1. dubna 2024 do 6. ledna 2025 v běžné otevírací době. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Datum: 
23. 3. 2024

Příchod Velikonoc letos oslavíme společným průvodem, který v sobotu 23. března v 9.30 hodin před budovou muzea ve Štítného ulici rozpohybuje dětský rytmický soubor Hakuna Matata a dále procesí zamíří Panskou ulicí na náměstí Míru, kde bude letošní novinkou Velikonoční jarmark s workshopy pro děti pořádaný městem Jindřichův Hradec. Vyvrcholením průvodu bude usazení nazdobeného Kraslicovníku na náměstí Míru.

Programy v areálu minoritského kláštera začínají v 10.00 hodin a potrvají do 16.00 hodin. Pro děti i dospělé bude připravena veliká řada dílniček. Těšíme se na vás a věříme, že si nenecháte ujít příjemně strávenou sobotu!

PS. Více již na plakátu!

Datum: 
11. 3. 2024

V pondělí 11. března 2024 se bude v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici konat od 18.00 hodin přednáška PhDr. Pavla Holuba Ph.D. nazvaná Svatební smlouvy - nevyužitý historický pramen poznávání každodennosti na Jindřichohradecku. Srdečně vás zveme.  Od 17.00 hodin bude otevřena pokladna spolku, kdy budete moci vstoupit do spolku nebo prodloužit své členství.

Datum: 
3. 3. 2024

Muzeum Jindřichohradecka zahájí Rok české hudby 2024 Česko-japonským koncertem

Unikátní příležitost vyslechnout skladby nejvýznamnějších českých autorů v podání japonských hudebnic se naskytne všem příznivcům hudby v Jindřichově Hradci v neděli 3. března 2024. Muzeum Jindřichohradecka navštíví klavíristka Yukiko Sawa, na flétnu ji doprovodí Yuri Oshida. Interpretky přednesou skladby českých mistrů Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka, Josefa Suka a Bedřicha Smetany. Právě letos si připomínáme 200 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů, jehož osudy jsou spjaty také s městem Jindřichův Hradec. Bedřich Smetana zde pobýval se svými rodiči v letech 1831-1835 a složil zde také svou první skladbu, kvapík D dur. Skladby českých mistrů doplní Yukiko Sawa a Yuri Oshida interpretací japonských lidových písní a skladeb japonského skladatele Hikaru Hayashi.

Koncert se koná v neděli 3. března 2024 od 17.00 hodin v barokní kapli v areálu minoritského kláštera u kostela sv. Jana Křtitele.

Vstupné 150 Kč, vstupenky si můžete zakoupit online.

 

Datum: 
12. 2. 2024

V pondělí 12. února 2024 se bude v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici konat od 17.30 hodin volební valná hromada Spolku přátel starého Jindřichova Hradce.

Přednášku Sto let Spolku přátel starého Jindřichova Hradce přednese předseda spolku Mgr. Jan Mikeš. Posluchačům přiblíží významné historické události i osobnosti v dějinách spolku, připomene aktivní účast spolku na ochraně ohrožených památek nebo uskutečněné zajímavé historické a vlastivědné přednášky a besedy. Srdečně vás zveme na setkání k 100. výročí existence Spolku přátel starého Jindřichova Hradce.

Od 17.00 hodin bude otevřena pokladna spolku, kdy budete moci vstoupit do spolku nebo prodloužit své členství.

Datum: 
26. 1. 2024

Srdečně Vás zveme na první letošní akci Klubu historie letectví Jindřichův Hradec - přednášku historika Mgr. Vladislav Buriana, Radka Nováka a dalších členů KHL Jindřichův Hradec To nejlepší z činnosti Klubu historie letectví v roce 2023, která se uskuteční v konferenčním sále v pátek 26. ledna 2024 od 18.00 hodin.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Datum: 
8. 1. 2024

Srdečně Vás zveme na tradiční lednové setkání a debatu se starostou a vedením města, který pořádá Spolek přátel starého Jindřichova Hradce v pondělí 8. ledna 2024 od 18.00 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. Můžete se těšit na prezentaci uskutečněných i plánovaných městských projektů, ale také klást otázky k tématům, které Vás zajímají. Pokladna spolku bude otevřena od 17 hodin.

Bližší informace na Spolek přátel starého Jindřichova Hradce.

Datum: 
1. 1. 2024

BETLÉMY MUZEA JINDŘICHOHRADECKA NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ BETLÉMŮ VE VATIKÁNU

Bazilika sv. Petra ve Vatikánu každoročně pořádá výstavu „100 presepi in Vaticano“ (100 betlémů ve Vatikánu), která prezentuje 100 vybraných betlémů z celého světa. V závěru minulého roku bylo naše muzeum osloveno Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci ve Vatikánu s prosbou o zapojení se do této významné aktivity s cílem prezentovat jihočeskou kulturu. Nabídka nás potěšila a vytipovali jsme několik zajímavých betlémů z naší bohaté sbírky. Po napjatém očekávání byly nakonec vatikánskou komisí vybrány hned dva velmi reprezentativní dřevěné řezané betlémy. Jeden je dílem známého jindřichohradeckého řezbáře Romana Galka a druhý Jiřího Bürgra z Nových Homolí u Českých Budějovic.