Datum: 
23. 11. 2023 - 25. 11. 2023

Srdečně zveme všechny zájemce na mezinárodní konferenci betlémářů "Betlémy stále živé IV", která se uskuteční v Muzeu Jindřichohradecka, ve Štítného ulici v Jindřichově Hradci od 23. do 25. listopadu 2023. 

Uzávěrka přihlášek přednášejících 31. srpna 2023. 

Uzávěrka přihlášek účastníků 30. září 2023.

Uzávěrka odevzdání příspěvků do sborníku 31. ledna 2024. 

Přihlášky zasílejte e-mailem nebo vyplňte online.

Konferenci pořádá Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s Českým sdružením přátel betlémů za finanční podpory MK ČR a pod záštitou Světové federace betlémářů UN-FOE-PRAE se sídlem v Římě. 

Datum: 
23. 11. 2023 - 25. 11. 2023

Venue: Jindřichův Hradec, Czech Republic

The Conference is organized by the Muzeum Jindřichohradecka in cooperation with the České sdružení přátel betlémů with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and under the patronage of the World Federation of Friends of the Crèche, UN-FOE-PRAE (Universalis Foederatio Praesepistica) residing in Rome.

Close of lecturer entries in August 31, 2023

Close of participant entries in September 30, 2023

Closing date for submission of entries into the Proceedings - January 31, 2024

E-mail your application to zvonarova@mjh.cz or complete it online here.

Datum: 
9. 6. 2023

Muzeum Jindřichohradecka Vás opět po roce srdečně zve na 19. ročník oblíbeného Festivalu muzejních nocí. Letošní jindřichohradecká „Muzejní noc archeologická“ se bude konat v pátek 9. června od 17:00 do 22:00 hodin v areálu bývalého minoritského kláštera ve Štítného ulici.

Vydejte se s námi za dobrodružstvím spojeným s prací archeologů, zdolejte 11 stanovišť se zábavnými úkoly, rozluštěte šifru a pokuste se najít archeologický poklad. A nejen to!

Datum: 
27. 5. 2023

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Nádoba vzpomínekkterá se koná v sobotu 27. května od 14:00 hodin v křížové chodbě minoritského kláštera ve Štítného ulici 124/I. 

Výstava potrvá do 22. října 2023.

Datum: 
27. 5. 2023
Datum: 
16. 5. 2023

Science Café Jindřichův Hradec Vás zve na přednášku na téma: Způsobili Germáni středověk?

Přednášet bude Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. z Filozofické fakulty MU Brno

Konferenční sál ve Štítného ulici 124/I. od 18:00 hodin

Vstupné: 40 Kč

Datum: 
13. 5. 2023

Srdečně Vás zveme na XXIV. ročník oblíbené sportovně zábavné soutěže Běž na věž, která se koná v sobotu 13. května.

Upozorňujeme, že po dobu konání soutěže bude věž pro nesoutěžící veřejnost uzavřena!

Prezentace účastníků od 8:30 hodin před městskou vyhlídkovou věží.

Občerstvení je zajištěno v Dada clubu Kasper.

Každý závodník obdrží diplom, na vítěze v každé kategorii čeká keramický pohár z dílny Romany Hulíkové, absolutní vítěz si odnese putovní pohár ředitele muzea. 

Datum: 
12. 5. 2023

Součástí tohoto oblíbeného programu je komentovaná prohlídka muzejní knihovny, prohlídka unikátních původních tisků J. A. Komenského ze sbírek našeho muzea např. dvou cenných vydání Janua lingvarum reserata (Dvéře jazyků otevřené) tištěných v Praze v roce 1667 a 1669, vídeňské vydání díla Orbis sensualium pictus (Svět vnímatelných věcí v obrazech) z roku 1778 atd.

Hodinový program seznámí účastníky nejen s osobností J. A. Komenského, ale i s knihovnou Muzea Jindřichohradecka, s postupem restaurování a ochrany tisků, s možnostmi digitálního přístupu do muzejní knihovny.

Program je obohacen o pracovní listy pro samostatnou práci žáků a studentů s nově nabytými informacemi, o práci s interaktivní tabulí a o výtvarný koutek, kde si žáci a studenti mohou vyzkoušet tehdejší psací pomůcky (husí brk, břidlicovou tabulku…). Na závěr studenty čeká i malé překvapení.

Na všechny programy je nutné se předem objednat mailem machartova@mjh.cz nebo telefonicky 702 208 639, 384 363 661. 

 

Datum: 
4. 5. 2023

Další výstava z cyklu výstav Město Jindřichův Hradec ve sbírce muzea tentokráte věnovaná zámku a podzámčí bude zahájena ve čtvrtek 4. května v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici 124/I.

Výstava potrvá do 6. ledna 2024.

Datum: 
18. 4. 2023

Science Café Jindřichův Hradec Vás zve na přednášku na téma: Přežití a současnost

Přednášet bude Ing. Ladislav Sieger, CSc. z Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze

Konferenční sál ve Štítného ulici 124/I. od 18:00 hodin

Vstupné: 40 Kč

Datum: 
13. 4. 2023 - 11. 6. 2023

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Jindřichohradecká umělecká výročí 2023která se koná ve čtvrtek 13. dubna od 16:00 hodin ve výstavní síni "V jezuitském semináři" na Balbínově náměstí. 

Výstava potrvá do 11. června 2023.

Datum: 
12. 4. 2023

Muzeum Jindřichohradecka vydalo nový svazek Vlastivědného sborníku, který obsahuje řadu příspěvků týkajících se historie regionu, města Jindřichův Hradec, oblasti Dačicka, Novobystřicka a Třeboňska. 

Vlastivědný sborník je pro zájemce k dispozici na pokladně muzea ve Štítného ulici a na pokladně muzea na Balbínově náměstí. Cena výtisku je 90 Kč.
Datum: 
10. 4. 2023

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zvou na přednášku PhDr. Davida Franty, Ph.D.  "Jindřichohradecký archivář Ondřej Franta a jeho kniha Vzpomínky ze zajetí",  která se uskuteční v pondělí 10. dubna od 18:00 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici.

Datum: 
3. 4. 2023

Interaktivní edukační program nabízí žákům a studentům jedinečnou možnost seznámit se s předhusitskou střední Evropou, osvojí si poznatky z období vlády posledních Lucemburků.  Při programu je využíván archeologický muzejní kufřík, který ukrývá repliky nástrojů, zbraní, předmětů denní potřeby a oděvů charakterizujících období vlády posledních Lucemburků. Všechny předměty si žáci a studenti mohou reálně vyzkoušet, osahat. Program je určen pro 1. a 2. stupeň základních škol a střední školy. Program doplňuje prezentace a pracovní listy.

Při programu se žáci seznámí:

  • s každodenností konce 14. století
  • se způsoby středověké řemeslné výroby a hospodařením
  • s historickými prameny
  • s méně známými událostmi regionální i středoevropské povahy
  • s aktuálními archeologickými poznatky

...a mnoho dalších zajímavostí.

Datum: 
1. 4. 2023
Datum: 
1. 4. 2023

Srdečně Vás zveme na VELIKONOČNÍ VESELICI, která se bude konat v sobotu 1. dubna 2023 od 10:00 hodin v areálu Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici 124/I.

Čekají nás tradiční velikonoční dílny, trhy, řemesla, pletení pomlázek, Luďkova Hračkolna, dlouhoruký harmonikář Ondřej Vácha, cimbálová muzika Notečka z Břeclavi, Jarošovská krojová družina a průvod s Kraslicovníkem za doprovodu řehtaček dětského rytmického orchestru Hakuna Matata.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Datum: 
27. 3. 2023 - 31. 3. 2023

Srdečně zveme žáky ze základních škol na velikonoční workshopy, které se uskuteční v termínu 27. března - 31. března 2023 v konferenčním sále ve Štítného ulici.

Program trvá 60 minut.

Vstupné 20 Kč na žáka, pedagogický doprovod zdarma. 

Datum: 
22. 3. 2023

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA KRAMERIUS

Vlastní digitální knihovna Muzea Jindřichohradecka nabízí přes 382 217 stran regionálních periodik a monografií, v nichž v roce 2022 studovalo celkem 4 908 virtuálních uživatelů. Nově byly pro naši knihovnu zhotoveny na digitalizačním pracovišti Jihočeské vědecké knihovny digitální kopie Jindřichohradeckého deníku z let 2013-2019 a Jindřichohradeckého kulturního zpravodaje z let 1972-1980. Dále byla provedena digitalizace souboru téměř 50 kuchařských knih a příruček pro domácnost a hospodářství datovaných od první poloviny 18. do 20. století, která byla spolufinancována z programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.

Štěpánka Běhalová

Datum: 
15. 3. 2023

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA MANUSCRIPTORIUM – TITULY Z MUZEJNÍ KNIHOVNY

Digitální knihovna MANUSCRIPTORIUM zpřístupňuje celkem 100 svazků ze Sbírky Muzea Jindřichohradecka. Jedná se o soubor rukopisů a starých tisků, v nichž převažují regionálně významné nejstarší a unikátní jindřichohradecké tisky. V roce 2022 byly v  8. etapě projektu financovaném Ministerstvem kultury ČR v dotačním programu VISK 6 digitalizovány dva tisky modlitebních knih německého kapucína Martina z Kochemu ze 17. a 18. století a jeden rukopis modlitební knihy z konce 18. století.

Štěpánka Běhalová

 

Datum: 
13. 3. 2023

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zvou na přednášku doc. PhDr. Daniela Drápaly, Ph.D.  "Čí je vlastně kulturní dědictví?",  které se uskuteční v pondělí 13. března od 18:00 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici.

Datum: 
8. 3. 2023

Science Café Jindřichův Hradec Vás zve na přednášku na téma: Výměna velkých vesmírných dalekohledů.

Přednášet bude Mgr. Richard Wünsch, Ph.D., vedoucí oddělení Galaxií a planetárních systémů, Astronomický ústav AV ČR.

Konferenční sál ve Štítného ulici 124/I. od 18:00 hodin.

Vstupné: 40 Kč

Datum: 
8. 3. 2023

ONLINE KATALOG KNIHOVNY MUZEA JINDŘICHOHRADECKA

Zásadní změnou pro provoz knihovny Muzea Jindřichohradecka i pro naše uživatele bylo zavedení nového automatizovaného knihovního systému Tritius. Díky jeho možnostem tak mohou uživatelé vyhledávat v online katalogu zpřístupňujícím naše fondy, ale též využívat sdílený katalog jindřichohradecké muzejní knihovny, knihovny Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Prachatického muzea a Prácheňského muzea v Písku.

Štěpánka Běhalová

Datum: 
1. 3. 2023

KNIHOVNA MUZEA JINDŘICHOHRADECKA

Téměř dva roky omezoval činnost knihoven koronavirus. Březen měsíc čtenářů je celostátní akce, kterou v letošním roce využívají knihovny k propagaci své činnosti mezi širokou veřejností a k pozvání věrných i nových uživatelů. Navštivte knihovnu Muzea Jindřichohradecka, je to výborná příležitost pro všechny zájemce o místní historii, vlastivědu a region!

Knihovna je otevřena pro veřejnost vždy v pondělí a ve středu 12,30-15,30, jindy po předchozí domluvě (behalova@mjh.cz).

V měsíci březnu plánujeme další příspěvky, v nichž Vám detailněji představíme knihovnu.

Štěpánka Běhalová

 

Datum: 
24. 2. 2023

Klub historie letectví Jindřichův Hradec a Muzeum Jindřichohradecka Vás zvou na přednášku plk. v. v. Václava Vaška "Kam jste dokráčely, Československé aerolinie?"

Konferenční sál ve Štítného ulici 124/I. od 18:00 hodin

Vstup volný

Datum: 
13. 2. 2023

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zvou na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SPOLKU přátel starého Jindřichova Hradce, která se bude konat v pondělí 13. února 2023 od 17:30 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka a bude spojena s přednáškou Mgr. Lenky Dvořákové „Jindřichův Hradec před sto lety – rok 1923“.

Datum: 
8. 2. 2023

Science Café Jindřichův Hradec Vás zve na přednášku na téma: Budoucnost jaderné energetiky u nás, v Evropě i ve světě.

Přednášet bude RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR.

Konferenční sál ve Štítného ulici 124/I. od 18:00 hodin.

Vstupné: 40 Kč

Datum: 
25. 1. 2023

Science Café Jindřichův Hradec Vás zve na přednášku na téma: Výživa v Česku a co s ní (ne)můžeme udělat - pro sebe i pro nás.

Přednášet bude MUDr. Eliška Selinger z 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Konferenční sál ve Štítného ulici 124/I. od 18:00 hodin.

Vstupné: 40 Kč

Datum: 
9. 1. 2023

Spolek přátel starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zvou na TRADIČNÍ LEDNOVÉ SETKÁNÍ SE STAROSTOU A VEDENÍM MĚSTA, které se uskuteční v pondělí 9. prosince od 18:00 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici.

Datum: 
4. 1. 2023

Zajímavý soubor digitalizovaných kuchařských knih ze svých sbírek vystavilo Muzeum Jindřichohradecka ve své digitální knihovně Kramerius. Digitalizace byla provedena v rámci projektu Kulinářské dědictví/Kulinarisches Erbe ATCZ288 - ATCZ kulinarisch a byla spolufinancována z programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.