Mgr. Alexandra Zvonařová
vedoucí odborného úseku, etnografka, správce národopisných sbírek,
fondu historických fotografií, betlémů, textilu atd.
tel.: 384 363 661, +420 728 989 968
e-mail: zvonarova@mjh.cz

Mgr. Jan Kocina
archeolog, správce archeologických sbírek
tel.: 384 363 661, +420 603 580 605
e-mail: kocina@mjh.cz

Mgr. Gabriela Kocinová
archeolog
tel.: 384 363 661, +420 702 209 247
e-mail: kocinova@mjh.cz

Ing. Martina Machartová
edukační pracovnice, propagace
tel.: 384 363 661 +420 702 208 639
e-mail: machartova@mjh.cz

Mgr. Helena Svobodová
grafička
tel.: 384 363 661
e-mail: svobodova@mjh.cz

Mgr. Lenka Dvořáková
historička novodobých dějin
tel.: 384 363 661
e-mail: dvorakova@mjh.cz

Mgr. Vladislav Burian
historik
tel.: 384 363 661, +420 721 550 723
e-mail: burian@mjh.cz

MgA. Jakub Valášek
historik umění, správce fondů výtvarného umění (obrazy, grafika-kresba, plastika), uměleckého řemesla (porcelán, keramika, sklo, cín, šperky), historických fondů Marie Teinitzerová a Vladimír Holub a fondu Ostrostřelecké terče
tel.: 384 363 661, +420 734 233 247
e-mail: valasek@mjh.cz

Luděk Fiala
konzervátor
tel.: 384 363 661
e-mail: fiala@mjh.cz

PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.

odborná knihovnice, správce sbírkového knižního fondu (rukopisy, staré tisky,
Landfrasova tiskárna)
tel.: 384 363 661
e-mail: behalova@mjh.cz

Pavla Míchalová
pracovnice pro styk s veřejností a dokumentaci sbírek
tel.: 384 363 661, +420 728 976 004
e-mail: michalova@mjh.cz