Mgr. Alexandra Zvonařová
vedoucí odborného úseku, etnografka, správce národopisných sbírek,
fondu historických fotografií, betlémů, textilu atd.
tel.: 384 363 661, +420 728 989 968
e-mail: zvonarova@mjh.cz

Mgr. Jan Kocina
archeolog, správce archeologických sbírek
tel.: 384 363 661, +420 603 580 605
e-mail: kocina@mjh.cz

Mgr. Martin Kubný
archeolog
tel.: 384 363 661
e-mail: kubny@mjh.cz

Ing. Martina Machartová
muzejní edukátorka, tisková mluvčí, PR, marketing
tel.: 384 363 661 +420 702 208 639
e-mail: machartova@mjh.cz

Mgr. Helena Svobodová
grafička
tel.: 384 363 661
e-mail: svobodova@mjh.cz

Mgr. Lenka Dvořáková
historička novodobých dějin
tel.: 384 363 661
e-mail: dvorakova@mjh.cz

Mgr. Vladislav Burian
historik, správce fondů kamenné artefakty, militaria, nábytek, numismatika (mince, bankovky a nouzová platidla), regionální historie, řemesla, Zeman Jan kapelník, zemědělství
tel.: 384 363 661
e-mail: burian@mjh.cz

MgA. Jakub Valášek
historik umění, správce fondů výtvarné umění (obrazy, grafika-kresba, plastika), umělecká řemesla (porcelán, keramika, sklo, cín, šperky), Marie Teinitzerová, Vladimír Holub, ostrostřelecké terče
tel.: 384 363 661, +420 734 233 247
e-mail: valasek@mjh.cz

Mgr. Lucie Rehardtová
konzervátorka
tel.: 384 363 661
e-mail: rehardtova@mjh.cz

PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
odborná knihovnice, správce sbírkového knižního fondu (rukopisy, staré tisky, Landfrasova tiskárna)
tel.: 384 363 661
e-mail: behalova@mjh.cz

Bc. Iveta Eleonora Maryšková 
dokumentaristka
tel.: 384 363 661, +420 728 976 004
e-mail: maryskova@mjh.cz