Druhý velký renesanční sál bývalého špitálu byl upraven jako konferenční. Je vybaven promítací technikou a ozvučením, přiléhá k němu i zázemí kuchyňky. Kapacita 50 osob sedících u stolů se dá zvýšit přistavením židlí až na 100 osob. Pravidelně bývá využíván spolkem Přátelé starého Jindřichova Hradce a Klubem historie letectví k přednáškám, konají se v něm různé semináře a přednášky pro školy a bývá i komerčně pronajímán. V části sálu bývají instalovány výstavy menšího rozsahu.