Datum: 
23. 3. 2024

Příchod Velikonoc letos oslavíme společným průvodem, který v sobotu 23. března v 9.30 hodin před budovou muzea ve Štítného ulici rozpohybuje dětský rytmický soubor Hakuna Matata a dále procesí zamíří Panskou ulicí na náměstí Míru, kde bude letošní novinkou Velikonoční jarmark s workshopy pro děti pořádaný městem Jindřichův Hradec. Vyvrcholením průvodu bude usazení nazdobeného Kraslicovníku na náměstí Míru.

Programy v areálu minoritského kláštera začínají v 10.00 hodin a potrvají do 16.00 hodin. Pro děti i dospělé bude připravena veliká řada dílniček. Těšíme se na vás a věříme, že si nenecháte ujít příjemně strávenou sobotu!

PS. Více již na plakátu!

Datum: 
11. 3. 2024

V pondělí 11. března 2024 se bude v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici konat od 18.00 hodin přednáška PhDr. Pavla Holuba Ph.D. nazvaná Svatební smlouvy - nevyužitý historický pramen poznávání každodennosti na Jindřichohradecku. Srdečně vás zveme.  Od 17.00 hodin bude otevřena pokladna spolku, kdy budete moci vstoupit do spolku nebo prodloužit své členství.

Datum: 
3. 3. 2024

Muzeum Jindřichohradecka zahájí Rok české hudby 2024 Česko-japonským koncertem

Unikátní příležitost vyslechnout skladby nejvýznamnějších českých autorů v podání japonských hudebnic se naskytne všem příznivcům hudby v Jindřichově Hradci v neděli 3. března 2024. Muzeum Jindřichohradecka navštíví klavíristka Yukiko Sawa, na flétnu ji doprovodí Yuri Oshida. Interpretky přednesou skladby českých mistrů Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka, Josefa Suka a Bedřicha Smetany. Právě letos si připomínáme 200 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů, jehož osudy jsou spjaty také s městem Jindřichův Hradec. Bedřich Smetana zde pobýval se svými rodiči v letech 1831-1835 a složil zde také svou první skladbu, kvapík D dur. Skladby českých mistrů doplní Yukiko Sawa a Yuri Oshida interpretací japonských lidových písní a skladeb japonského skladatele Hikaru Hayashi.

Koncert se koná v neděli 3. března 2024 od 17.00 hodin v barokní kapli v areálu minoritského kláštera u kostela sv. Jana Křtitele.

Vstupné 150 Kč, vstupenky si můžete zakoupit online.