21. Listopad / 2022

Datum: 
21. 11. 2022

Vánoční dílničky pro školy v Muzeu Jindřichohradecka se budou letos konat od pondělí 21. listopadu do pátku 2. prosince tentokrát v minoritském klášteře ve Štítného ulici. Školní kolektivy se budou moci účastnit netradičních vánočních workshopů s osobní přítomností výtvarnice Markéty Kotkové (pouze první týden), při kterých si každá třída bude vytvářet vlastní betlém. Betlémy si děti i samy nainstalují a vyzdobí v křížové chodbě minoritského kláštera, kde budou k vidění po celý zbytek adventu.

Na tyto workshopy je nutné se předem objednat e-mailem machartova@mjh.cz nebo telefonicky na tel. 702 208 639.

Tento projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.

Národní plán obnovy - Podpora projektů kreativního učení. Okruh 2. Projekty kreativního učení realizované v kulturních institucích.