7. Červen / 2022

Datum: 
7. 6. 2022

Science Café Jindřichův Hradec Vás zve na přednášku na téma: Člověk, ze všech zvířat nejzajímavější?

Přednášet bude prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Konferenční sál ve Štítného ulici 124/I. od 18:00 hodin 

Vstupné 40 Kč