V rámci výstavy ZÁBAVA, VÁŠEŇ, HAZARD aneb z historie karetní hry představí Muzeum Jindřichohradecka zajímavé a jedinečné exponáty ze sbírky soukromého sběratele Pavla Langera i ze svých vlastních fondů. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 16. května 2019 v 16:00 hodin a vystoupí na ní kouzelník a sběratel Pavel Langer, kramářské písně zazpívá Jiří Novotný. Výstava bude ve výstavní síni “Ve Svatojánské“ ve Štítného ulici přístupna do 6. ledna 2020. Na výstavu je v letošním roce navázána také muzejní noc, která je připravena na pátek 31. května. V sobotu 1. června 2019 bude od 14:00 hodin v rámci Dne dětí probíhat komentovaná prohlídka výstavy s Pavlem Langerem.

Pavel Langer vlastní a buduje sbírku specializovanou na vyklá­dací karty, staré tisky a ručně malované originály. „Svou sbírku karet doplňuji i trojrozměrnými předměty souvisejícími s výrobou karet, k nimž patří tiskové desky a tiskařské lisy. V mé sbírce se nachází i karetní stolky nebo malé domácí či zámecké lisy na rovnání karet,“ poznamenal Langer.

Výstava představí průřez výrobou karet za posledních pět století. Pavel Langer vystaví i nejstarší tisky své sbírky, k nimž patří nerozřezaný nátisk karetní hry (tzv. makulatura) z roku 1535 nebo kolorovaná karetní hra z roku 1611 a další tisky z 18. a 19. století. Zajímavá je bohatá kolekce českých karet s národní tématikou, například z období národního obrození. K unikátům patří vykládací karty Josefa Glanze z Vídně z konce 19. století, kde je na kartě neštěstí zobrazeno hořící Národní divadlo a na kartě cesta kočár u rozcestníku se směrovkou do Brixenu. Sbírka vykládacích karet Pavla Langera, kterou budou moci návštěvníci výstavy spatřit, tvoří jeden z nejucelenějších souborů na území České republiky.

Další významná část sbírky je tvořena originálními ručně malovanými mariášovými, tarotovými, tarokovými a vykládacími kartami od nej­různějších autorů. Zajímavé jsou například karty Jihočecha Karla Kune­še, který se při jejich výrobě inspiroval malovanými kartami Mikoláše Alše, nebo tarotové karty malované na objednávku Josefa Halsbacha, manžela Emy Destin­nové, malířem Robertem Schlosserem na Vánoce roku 1929.

„Právě osobnost světoznámé operní pěv­kyně Emy Destinnové, která se zajímala rovněž o okultismus a věštění, propojuje sbírku Pavla Langera se sbírkou Muzea Jindřichohradecka. Na výstavě jsou kromě zmíněných Schlosserových karet prezento­vány také vykládací karty, které vytvořila přímo slavná pěvkyně. Zajímavé jsou také Fischlovy vykládací karty ze sbírky jindři­chohradeckého muzea, které Ema Destinno­vá opatřila vlastnoručními, často ironický­mi glosami,“ uvedl historik František Fürbach.

„Druhým pojítkem mezi oběma sbírkami jsou karty tištěné v Landfrasově tiskárně. Jedná se například o vykládací karty pa­řížské věštkyně Mlle Lenormand, které i s původním obalem krabičky vlastní Pavel Langer a Muzeum Jindřicho­hradecka je doplní nerozřezanými nátisky těchto karet a návodem k je­jich použití,“ doplnila kurátorka výstavy Štěpánka Běhalová. Vystaveny budou i nátisky dalších vykládacích karet nebo jiné typy stolních her, například česká a německá verze Hry pro veselou společnost nebo hra Posel lásky doplněná unikátními Pravidly pro kybice z Landfrasovy tiskárny.

Návštěvníci se mohou seznámit i s řadou deskových her tištěných v 19. století v německém městě Neuruppin, které se dochovaly v pozůstalosti rodiny Landfrasovy uložené v muzeu. Výstavu doplňuje interaktivní koutek s možností zahrát si stolní hry a představení historie a současné produkce firmy Piatnik, která již téměř 200 let vyrábí karty a deskové hry.