Týden knihoven v Muzeu Jindřichohradecka

Výstava Jan Amos Komenský ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka a edukační program pro školy

První říjnový týden je letos již po čtyřiadvacáté věnován celostátnímu Týdnu knihoven. Při této příležitosti připravuje Knihovna Muzea Jindřichohradecka již od roku 2010 program pro žáky základních škol a pro středoškoláky. V letošním roce bude při této příležitosti připravena výstavka unikátních původních tisků Jana Amose Komenského ze sbírek našeho muzea. Návštěvníci muzea tak budou moci shlédnout dvě cenná vydání Janua lingvarum reserata (Dvéře jazyků otevřené) tištěné v Praze v roce 1667 a 1669, vídeňské vydání díla Orbis sensualium pictus (Svět vnímatelných věcí v obrazech) z roku 1778 a z dalších vydání z 19. století nebo Komenského dílo Centrum Securitatis (Hlubina bezpečnosti) v kutnohorském vydání z konce 18. století. Výstavka bude přístupná od 5. října 2020 v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. Zde budou také probíhat edukační programy k osobnosti Jana Amose Komenského určené pro základní (4.-9. ročník) a střední školy.  Hodinový program připravený k Týdnu knihoven nabídne předem objednaným skupinám komentovanou prohlídku zmíněné výstavy, seznámí účastníky s knihovnou Muzea Jindřichohradecka, s postupem restaurování a ochrany tisků, možnostmi digitálního přístupu k dílu Jana Amose Komenského a nabídne pracovní listy pro samostatnou práci žáků a studentů s nově nabytými informacemi. Na program v Muzeu Jindřichohradecka se objednejte u Martiny Machartové (tel.: 384 363 661, 702 208 639, e-mail: machartova@mjh.cz).

PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.