Datum: 
14. 10. 2021 - 6. 1. 2022

PERIODICKÁ PAMĚŤ

Ohlas od Nežárky v impériu médií

150. výročí týdeníku Ohlas od Nežárky

V jezuitském semináři Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměstí se 14.10.2021 od 16:00 hodin bude konat vernisáž výstavy Periodická paměť, která je věnována 150. výročí jindřichohradeckého týdeníku Ohlas od Nežárky (1871-1942). Výstava připomíná význam tohoto krajinského listu v kontextu periodik 19. století i pro jindřichohradecký region. Na vernisáži vystoupí pěvecký sbor Smetana. Výstava potrvá do 6.1.2022.

„Návštěvníci se seznámí s historií listu, který vycházel více než sedmdesát let, jeho redakcí i s jeho významem pro komunikaci v 19. a první polovině 20. století. Na výstavě budou představeny unikátní výtisky novin a časopisů 19. století ze sbírek jindřichohradeckého muzea i dalších institucí,“ říká Štěpánka Běhalová, kurátorka výstavy.

Když místní občané četli v sobotu 7. října 1871 první číslo Ohlasu od Nežárky, jistě netušili, že týdeník budou odebírat nejen oni, ale i jejich potomci, a to celých 72 let až do roku 1942. S periodickým tiskem se Jindřichohradečané zmíněnou sobotu nesetkali poprvé. Noviny a časopisy byly stěžejním masovým médiem 19. století a jejich tehdejší význam pro společnost je srovnatelný s významem filmu, rozhlasu, televize a současným postavením internetu, sociálních sítí a digitálních dokumentů. V 19. století byl periodický tisk jediným médiem, které bylo potencionálně dostupné neomezenému počtu příjemců a nabízelo svým čtenářům v periodicky krátkých intervalech použitelné obsahy informačního a zábavního charakteru. I tehdy byly noviny a časopisy, stejně jako dnešní masmédia, existenčně závislé na zájmu svých příjemců, k nimž šířily informace z jednoho zdroje.

U počátků tištěných novin a časopisů v Jindřichově Hradci stál místní zámožný tiskař Alois Landfras, který v roce 1844 nahradil dosud užívané ruční lisy strojními rychlolisy. Nové stroje využíval k tisku velkých nákladů oblíbených Nebeklíčů a dalších modlitebních knih, ale hledal pro ně také další využití. S detailní znalostí tehdejší společenské situace dobře odhadl nadcházející vliv periodického tisku jako jediného a zásadního informačního média a od roku 1844 se opakovaně pokoušel vydávat regionální periodické noviny a časopisy.

 

Kontakt: PhDr. Štěpánka Běhalová, PhD. - tel: 602 218 508

E-mail: behalova@mjh.cz

www.mjh.cz