Ve fondu jsou uloženy památky prezentující uměleckou tvorbu několika století v našem regionu, nejcennější a nejvýznamnější jsou vystaveny ve dvou expozicích. Nejstaršími se zabývá expozice gotické plastiky, další období zahrnuje expozice jindřichohradeckého církevního umění. Sbírka obsahuje přes 1000 položek.