Fond řemesel obsahuje doklady řemeslné výroby regionu od počátku 18. století do poloviny 20. století. Součástí fondu jsou nejenom cechovní památky jako truhlice, ferule, poháry a další, ale také výrobky a výrobní prostředky místních řemeslníků působících ve městě a blízkém okolí.