Keramická produkce v okolí města, zvláště pak produkce klikovských dílen, zabírá část tohoto fondu. Nezanedbatelným dílem je ve fondu také zastoupena lidová keramika různého typu a tvarů. Ta je zároveň jeho nejkompaktnější položkou. Mezi nejhodnotnější patří kolekce fajánsových výrobků, ze kterých jsou nejzajímavější barokní mísy, džbány a arbarello (lékárenská nádoba). Dohromady tak muzeum vlastní na 700 keramických předmětů.