Fond svatých obrázků tvoří 1 500 inventárních čísel. Soubor obsahuje svaté obrázky od 18. do 20. století a zahrnuje téměř všechny techniky užívané k jejich výrobě. Ikonograficky jsou zajímavá vyobrazení poutních míst v regionu. Součástí fondu je i sbírka zdejšího rodáka L. Albrechta.