Fond tvoří literatura se vztahem k regionu, vyjma knih vydaných ve zdejších nakladatelstvích a tisků zdejších tiskáren. Obsahuje např. soubor knižních vazeb zdejšího knihaře Josefa Brchaně nebo svazky z původní knihovny nejstarší jindřichohradecké mateřské školy.