Sbírka je tvořena bankovkami ze závěru 19. století až po nedávnou současnost. Mezi nejzajímavější patří platidla Rakousko - Uherska, dále bankovky z 2. světové války a období poválečného. Nejpočetněji jsou zastoupeny tzv. nouzová platidla převážně z 20. let 20. století z území Rakouska a Německa.