Fond je tvořen faleristickým materiálem různého původu. Až ve 2. polovině 20. století začal být budován systematicky jako sbírka zaměřená na region Jindřichohradecka. Do fondu je zařazena i kolekce drobné plastiky, jako např. soubory příležitostných upomínkových odznaků a svátostek. Z fondu vyniká mimo jiné velký soubor rakousko-uherských čepicových odznaků z I. světové války a soubor upomínkových odznaků z Jindřichova Hradce z 1. poloviny 20. století.