Fond starých tisků obsahuje 3000 českých, německých a latinských knih vydaných do roku 1850. Nejstarším sbírkovým předmětem je prvotisk Bible Kutnohorské z roku 1489. Z regionálního hlediska jsou významná především díla B. Balbína, T. Pešiny z Čechorodu nebo M. V. Štajera.