Fond shromažďuje knižní materiály související s činností regionálních nakladatelství. Patří k nim např. Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, které svým velkorysým darem 210 titulů z vlastní produkce přispělo v roce 1997 k založení fondu.