První etnografické exponáty získalo muzeum krátce po svém vzniku v r. 1882 díky akvizicím manželů Legových koncem 19. století v souvislosti s uspořádáním národopisných výstav. V současné době sbírka obsahuje lidové kroje a měšťanský oděv a jejich doplňky, předměty denní potřeby, zvykoslovné předměty, gobelíny, hračky, církevní a bytové textilie a jihočeské betlémy.