Landfrasova tiskárna, její produkce a rodinná pozůstalost
Cílem projektu je odborné zpracování historie Landfrasovy tiskárny, která působila
v Jindřichově Hradci od roku 1797 až do 50. let 20. století, přičemž obsah i množství její produkce ji řadilo k největším mimopražským knihtiskárnám 19. století.

Náboženské kramářské tisky
Ve sbírce muzea se nachází více než 4 000 kramářských tisků s podstatným podílem náboženských kramářských tisků z místních tiskáren. Výzkumným cílem
je jejich odborné zpracovávání a zpřístupňování pro veřejnost.

Jindřichohradecká nakladatelství
Cílem výzkumného projektu je zpracování historie nakladatelské činnosti v regionu, zachycení existence zaniklých i současných nakladatelství, mapování jejich činnosti a shromáždění souboru publikací z nakladatelství.