Umělecký odkaz výtvarníků Jindřichohradecka
Dlouhodobý vědeckovýzkumný projekt mapující díla uměleckých osobností, např. Marie Galimbertiová – Provázková, Marie Hoppe – Teinitzerová, Vladimír Holub a Hanuš Gantner, v souvislosti s jejich studiemi po Evropě a v českých zemích. Vliv evropských výtvarných směrů na jejich tvorbu, hledání vlastních uměleckých rukopisů.

Současné výtvarné umění na Jindřichohradecku
Cílem projektu je dokumentace a monitorování tvorby malířů, sochařů, grafiků
a dalších profesionálních i amatérských výtvarníků, jejichž život nebo dílo je nějakým způsobem spjaté s naším regionem. Záměrem je představit tuto tvorbu veřejnosti formou výstav nebo odborných přednášek a zároveň získat jejich reprezentativní ukázky do sbírek muzea.

Jindřichohradecké sochařství
Odborný výzkum je zaměřen na dokumentaci a odborné zpracování dřevěných sakrálních soch, náhrobních kamenů, oltářní a jiné drobné sakrální architektury na území regionu. Důraz je kladen na období vrcholné gotiky a renesance, zahrnuje rovněž umění barokní s přesahem do rokoka.