Jihočeské betlémářství
Cílem projektu je dokumentace jihočeských historických i současných betlémů. Pozornost je věnována především lidové produkci a také kostelním betlémům nacházejícím se v jihočeských církevních stavbách.

Dokumentace řemesel v regionu
Dlouhodobý výzkumný úkol se snaží zmapovat zachovaná tradiční lidová řemesla
a jejich tvůrce působící na Jindřichohradecku.

Dochované lidové tradice na Jindřichohradecku
Cílem úkolu je dokumentace dochovaných tradičních zvykoslovných lidových
a rodinných obřadů, které se v našem regionu udržují. Jedná se především o obřady masopustní, velikonoční, vánoční a rodinné tradice jako je svatba, pohřeb, křtiny
a další.