Knihovna a badatelna poskytuje prezenční výpůjční služby z odborného fondu knihovny i ze sbírkových fondů muzea, meziknihovní výpůjční služby, reprografické služby, bibliografické, referenční a rešeršní služby. Uživatelům jsou k dispozici počítačová pracoviště s přístupem k online katalogu knihovny, na veřejný internet a k digitalizovaným sbírkovým fondům. Knihovna Muzea Jindřichohradecka je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy (30 000 knihovních jednotek v odborném a ve sbírkovém fondu).

Exkurze do badatelny s možností seznámení se s on-line katalogem a prohlížením digitálních dokumentů je možná po předchozí domluvě. Objednejte se prosím u PhDr. Š. Běhalové (tel. 384363661 nebo e-mail: behalova@mjh.cz). Těšíme se na Vaši návštěvu.