První zmínky o založení samostatného oddělení knihovny v muzeu pocházejí z počátku 20. století, kdy byl založen také založen první samostatný katalog knihovny. Značnou pozornost věnoval knihovně Dr. Jan Muk, který nastoupil do muzea jako správce v roce 1934. Pod jeho vedením byla knihovna znovu inventována a při této příležitosti byl oddělen fond vlastní odborné knihovny od knih sbírkového charakteru. Dnes je odborná knihovna zapsána v celostátní evidenci knihoven na Ministerstvu kultury České republiky podle zákona č. 257/ 2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).