Podoba expozice a způsob prezentace vystavených děl se snaží návštěvníkovi co nejvíce přiblížit nejkvalitnější a nejzajímavější kusy ze sbírek muzea. Expozice představuje převážně obrazy a kresby, které jsou instalovány v chronologickém sledu od renesance až po nejmodernější umění a místy doplněny několika sochařskými pracemi. Muzejní expozice tak ukazuje vývoj a základní tendence umění v průběhu staletí a pomáhá vytvářet přesnější představu o vztahu centra a regionu a o vývoji umění vůbec.