Expozice představuje cechovní truhlice, konvice, ferule či vývěsní štíty a výrobky, které dokládají, že Jindřichův Hradec patřil v 16. - 17. století k největším českým městům s rozvinutým obchodem i řemesly. Nejvýznamnějším cechem byli soukeníci, k bohatým cechům náleželi koželuzi, řezníci, kováři a zámečníci, mlynáři, pekaři
a perníkáři, důležitou roli sehrávali zedníci a kameníci, tesaři a truhláři, hrnčíři
a kamnáři i další řemeslníci, o nichž expozice vypovídá.