Karty s příšerkami z kostela sv. Jana Křtitele - cena 30 Kč