DVD o světoznámých Krýzových jesličkách, cena 50 Kč