Datum: 
16. 5. 2023

Science Café Jindřichův Hradec Vás zve na přednášku na téma: Způsobili Germáni středověk?

Přednášet bude Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. z Filozofické fakulty MU Brno

Konferenční sál ve Štítného ulici 124/I. od 18:00 hodin

Vstupné: 40 Kč

Datum: 
3. 4. 2023

Interaktivní edukační program nabízí žákům a studentům jedinečnou možnost seznámit se s předhusitskou střední Evropou, osvojí si poznatky z období vlády posledních Lucemburků.  Při programu je využíván archeologický muzejní kufřík, který ukrývá repliky nástrojů, zbraní, předmětů denní potřeby a oděvů charakterizujících období vlády posledních Lucemburků. Všechny předměty si žáci a studenti mohou reálně vyzkoušet, osahat. Program je určen pro 1. a 2. stupeň základních škol a střední školy. Program doplňuje prezentace a pracovní listy.

Při programu se žáci seznámí:

  • s každodenností konce 14. století
  • se způsoby středověké řemeslné výroby a hospodařením
  • s historickými prameny
  • s méně známými událostmi regionální i středoevropské povahy
  • s aktuálními archeologickými poznatky

...a mnoho dalších zajímavostí.

Datum: 
4. 5. 2023

Další výstava z cyklu výstav Město Jindřichův Hradec ve sbírce muzea tentokráte věnovaná zámku a podzámčí bude zahájena ve čtvrtek 4. května v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici 124/I.

Výstava potrvá do 6. ledna 2024.

Datum: 
27. 5. 2023

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Nádoba vzpomínekkterá se koná v sobotu 27. května od 14:00 hodin v křížové chodbě minoritského kláštera ve Štítného ulici 124/I. 

Výstava potrvá do 22. října 2023.

Datum: 
18. 4. 2023

Science Café Jindřichův Hradec Vás zve na přednášku na téma: Přežití a současnost

Přednášet bude Ing. Ladislav Sieger, CSc. z Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze

Konferenční sál ve Štítného ulici 124/I. od 18:00 hodin

Vstupné: 40 Kč

Datum: 
12. 4. 2023

Muzeum Jindřichohradecka vydalo nový svazek Vlastivědného sborníku, který obsahuje řadu příspěvků týkajících se historie regionu, města Jindřichův Hradec, oblasti Dačicka, Novobystřicka a Třeboňska. 

Vlastivědný sborník je pro zájemce k dispozici na pokladně muzea ve Štítného ulici a na pokladně muzea na Balbínově náměstí. Cena výtisku je 90 Kč.
Datum: 
13. 4. 2023 - 11. 6. 2023

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Jindřichohradecká umělecká výročí 2023která se koná ve čtvrtek 13. dubna od 16:00 hodin ve výstavní síni "V jezuitském semináři" na Balbínově náměstí. 

Výstava potrvá do 11. června 2023.

Datum: 
27. 3. 2023 - 31. 3. 2023

Srdečně zveme žáky ze základních škol na velikonoční workshopy, které se uskuteční v termínu 27. března - 31. března 2023 v konferenčním sále ve Štítného ulici.

Program trvá 60 minut.

Vstupné 20 Kč na žáka, pedagogický doprovod zdarma. 

Datum: 
22. 3. 2023

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA KRAMERIUS

Vlastní digitální knihovna Muzea Jindřichohradecka nabízí přes 382 217 stran regionálních periodik a monografií, v nichž v roce 2022 studovalo celkem 4 908 virtuálních uživatelů. Nově byly pro naši knihovnu zhotoveny na digitalizačním pracovišti Jihočeské vědecké knihovny digitální kopie Jindřichohradeckého deníku z let 2013-2019 a Jindřichohradeckého kulturního zpravodaje z let 1972-1980. Dále byla provedena digitalizace souboru téměř 50 kuchařských knih a příruček pro domácnost a hospodářství datovaných od první poloviny 18. do 20. století, která byla spolufinancována z programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.

Štěpánka Běhalová

Datum: 
15. 3. 2023

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA MANUSCRIPTORIUM – TITULY Z MUZEJNÍ KNIHOVNY

Digitální knihovna MANUSCRIPTORIUM zpřístupňuje celkem 100 svazků ze Sbírky Muzea Jindřichohradecka. Jedná se o soubor rukopisů a starých tisků, v nichž převažují regionálně významné nejstarší a unikátní jindřichohradecké tisky. V roce 2022 byly v  8. etapě projektu financovaném Ministerstvem kultury ČR v dotačním programu VISK 6 digitalizovány dva tisky modlitebních knih německého kapucína Martina z Kochemu ze 17. a 18. století a jeden rukopis modlitební knihy z konce 18. století.

Štěpánka Běhalová

 

Stránky