Datum: 
22. 6. 2023

Výstava je připravena pro všechny nadšené příznivce cestování a turistiky i pro návštěvníky,kteří se na cesty osobně nevydávají a upřednostňují zážitky zprostředkované v knihách, fotografiích nebo ve výtvarném umění. Všichni se zde na chvíli budou moci přenést do časů minulých a cestovat prstem po starých mapách, vydat se na pouť do Svaté země nebo návštěvu vyhlášených poutních míst v Čechách i v Evropě, doprovázet mladé šlechtice na kavalírských cestách nebo příslušníky církevních řádů při křesťanských misiích do dalekých krajin. Opomenuty nebudou ani cesty za obchodem, prací či studiem a cestování v 19. století, které získalo zcela nový rozměr v souvislosti s novými způsoby přepravy, volným pohybem všech vrstev obyvatelstva,rozšiřující se vzdělaností, nově nabytým volným časem i rostoucími finančními možnostmi. Od poloviny devatenáctého století se lidé v nově vzniklé občanské společnosti přesouvali za prací až do zámoří, střední vrstvy obyvatel začaly cestovat pro potěšení nejen do vzdálených zemí, ale také evropských míst a měst se zajímavými památkami, přírodními scenériemi, zdravým horským vzduchem či přímořským klimatem, kde se turistický ruch stal běžnou součástí tamního života. Inspiraci a znalosti z cest do cizích zemí čerpali umělci i vědci. Velký obdiv vzbuzovali cestovatelé Emil Holub, Enrique Stanko Vráz a další. Veřejnost byla doslova uchvácena jejich cestopisy a přednáškami na mnoha místech v Čechách i zahraničí, Jindřichův Hradec nevyjímaje.

Výstava připomene významné cestovatele spojené s naším regionem, k nimž patřil například majitel zdejšího panství Heřman Jakub Černín z Chudenic, jezuitský misionář Jiří Josef Kamel nebo františkán Christian Schneider, měšťan Jan Matoušek či zdejší starosta Karel Mert. Pozornost bude věnována i objevným cestám, které opakovaně vykonali např. lékař Stanislav Provázek, indolog Vincenc Lesný, cestovatel a arabista Václav Zelenka nebo orientalista Pavel Poucha. Do Nebrasky přelomu 19. a 20. století návštěvníky zavedou duchovní Jan Štěpán Brož a Jan Vránek z Kardašovy Řečice, do Chicaga a tamější redakce českého listu Svornost jindřichohradecký rodák Rudolf Jaromír Pšenička, do New Yorku, Londýna a dalších měst s věhlasnými operními stánky pěvkyně Ema Destinnová. Do řady míst v Evropě zavedou návštěvníky výtvarná díla malíře Hanuše Schwaigera či pracovní cesty Marie HoppeTeinitzerové. Výstava představí také město Jindřichův Hradec, které bylo od konce 19. století oblíbeným cílem lidí vyhledávajícíchodpočinek na letním bytě, turistů i obdivovatelů významných historických a architektonických památek.

Vystavené exponáty budou věnovány samotnému cestování, suvenýrům a vzpomínkám cest. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní atlas ze 17. století, mapy, cestopisy a cestovní pasy i na nejrůznější cestovatelské potřeby, od skládacího příboru přes cestovní plivátko až po sedací hůl. Vystaveny budou pohlednice a fotografie z cest, unikátní suvenýry dovezené z daleké Indie, Číny, Japonska nebo Afriky, například africké domorodé obranné štíty z hroší a antilopí kůže, orientální zbraně či oblíbené japonerie. Srdečně zveme všechny příznivce dálek na vernisáž, která se uskuteční 22. června v 16 hodin v orientálním duchu.

Výstava bude pro návštěvníky otevřena do 15. října.

 

Štěpánka Běhalová a Lenka Dvořáková