Datum: 
5. 10. 2020 - 6. 1. 2022

Výstava Jan Amos Komenský ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka a edukační program pro školy

Muzeum připravilo při příležitosti letošního Týdne knihoven a  350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského výstavku unikátních původních tisků ze sbírek našeho muzea. Návštěvníci muzea tak budou moci shlédnout dvě cenná vydání Janua lingvarum reserata (Dvéře jazyků otevřené) tištěné v Praze v roce 1667 a 1669 a vydání téhož díla z pražské jezuitské tiskárny z roku 1716. Ve třech zajímavých vydáních z let 1778, 1833 a 1845 je prezentováno dílo Orbis sensualium pictus (Svět vnímatelných věcí v obrazech). Součástí vystaveného souboru je též kutnohorské vydání Komenského díla Centrum Securitatis (Hlubina bezpečnosti) z konce 18. století a další vydání Komenského děl z 19. století. Většina exemplářů pochází z knihoven jindřichohradeckých měšťanů či zdejších spolků. Výstavka bude veřejnosti přístupná od 5. října 2020 do 6. ledna 2021 v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. 

K výstavce byly připraveny edukační programy k osobnosti Jana Amose Komenského určené pro základní (4.-9. ročník) a střední školy, které ji mohou navštívit v rámci povinné školní výuky i v době nouzového stavu, pokud daná ZŠ (či daná třída) není v režimu distanční výuky. Na program v Muzeu Jindřichohradecka se objednejte u Martiny Machartové (tel.: 384 363 661, 702 208 639, e-mail: machartova@mjh.cz).