Datum: 
4. 5. 2023

Také v letošním roce pokračuje cyklus výstav Město Jindřichův Hradec ve sbírce muzea, tentokrát zaměřený na jindřichohradecký hrad a zámek a jeho nejbližší okolí. Úctyhodný komplex panského sídla, který se během osmi set let své existence rozprostřel na ploše více než tři a půl hektaru, je oprávněně nejčastěji zastoupenou dominantou města také ve sbírce Muzea Jindřichohradecka. V ostrém kontrastu s jeho velkolepostí a bohatstvím vznikaly drobné domky poddaných v jeho těsné blízkosti, z jedné strany obklopené vodou, z druhé skálou a neproniknutelnými hradbami. Souvislá zástavba v uličce, která dodnes nese název Pod Hradem, sahá až do 13. století a její obyvatelé byli vydáni napospas bídě a nouzi, drancujícím armádám i nevypočitatelnému vodnímu živlu, který se však naučili využívat ke svému prospěchu. V podhradí tak podél řeky vznikaly mlýny, koželužny, soukenické dílny, hamry, papírna, pivovar, vinopalna a později také elektrárny. Dřívější hospodářskou činnost dodnes připomíná Mlýnská ulice. Ti šťastnější, obývající ulice U zámku, Zámeckou či přímo Zámecké náměstí (od roku 1887 Dobrovského ulice a náměstí), byli chráněni hradbami městskými. Čas ale všechny kontrasty otupil a kdysi chudé podhradí se svými zelenými zákoutími, stojatými vodami Vajgaru, klidně plynoucí řekou a romantickou starosvětskou atmosférou lákající k procházkám, dnes neodmyslitelně dotváří panorama panského sídla.

Připravovaná výstava pomocí muzejních sbírkových předmětů, fotografií, výtvarných děl a archeologických nálezů představí nejenom historickou podobu těchto míst, ale také například každodenní život v zámku i podzámčí, významné události a slavnosti, které se zde odehrávaly, i zajímavosti či drobnosti, jež se k těmto místům vztahují. Výstava bude veřejnosti přístupná od 4. května 2023 do 6. ledna 2024 v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici v běžné otevírací době. Těšíme se na Vaši návštěvu.